Door Bea Mieris op 5 augustus 2021

Terug- en vooruitblik fractie

Voor een sociale en groene stad!

Het afgelopen jaar is de fractie druk geweest met de verschillende onderwerpen die de revue passeren in de politieke arena. Fijn dat we daarbij extra hulp hebben gekregen vanuit meerdere fractievolgers. We hebben het raadswerk wederom met plezier gedaan en hebben gepoogd met onze prikkelende oppositie tactiek Tilburg socialer en groener te maken. De pijnlijke bezuinigingen op de minima zijn door druk vanuit de PvdA met een jaar uitgesteld. Hopelijk gaat het er met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in zicht niet meer van komen. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor basisbanen in onze stad, zodat mensen die al lange tijd langs de zijlijn staan weer aan de slag kunnen door maatschappelijk waardevol werk te doen. De PvdA heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de doorgeschoten zorgmarkt met zorgcowboys die makkelijk veel geld verdienen aan mensen die zorg nodig hebben. Het inkoopbeleid vanuit de gemeente is erop aangepast, zodat misstanden in de zorg worden tegengegaan.

De PvdA heeft ingezet op het versterken van de sociale basis zoals sportverenigingen en buurtzorgcentra, zodat problemen bij jong en oud zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De PvdA de positie van arbeidsmigranten op de agenda gezet, inclusief de inburgering van arbeidsmigranten die voor langere tijd in onze stad blijven. Er is op aangeven van de PvdA een winteropvang voor dakloze arbeidsmigranten gekomen.

De PvdA fietstunnel onder de ringbaan zuid is geopend. Wat een fijn idee dat leerlingen en studenten veilig van en naar de onderwijsinstellingen in het Stappegoor gebied kunnen fietsen. Er is op aangeven van de PvdA een extra makersfonds voor onze kunstenaars gekomen om hen door de corona periode heen te helpen. Tevens is er dankzij de PvdA een stationspiano gekomen op het Centraal Station in Tilburg. Een mooi cadeau voor de stad en al haar muzikale talenten. Het miljoenen project stadsforum hebben we als PvdA niet gesteund, omdat niet duidelijk werd of er nog geld overblijft voor investeringen in onze dorpen, wijken en buurten. Gezien de vele bezuinigingsopties die het college onlangs heeft vrijgegeven is wel duidelijk dat het geld er niet meer als vanzelfsprekend is.

De aanleg van een nieuw industrie en logistiek terrein in het groene landschap Wijkevoort blijft als een donkere wolk boven deze raadsperiode hangen. Vele duizenden Tilburgers en Gilze-Rijenaren willen het niet en hebben om een referendum verzocht over dit heikele onderwerp. Het referendum werd door college en coalitie afgewezen. De PvdA wil geen groen landschap opofferen voor niet duurzame banen. Het motto van de coalitie is iedereen gezond en gelukkig. Dat is natuurlijk een te luchtige en niet haalbare inzet voor een stad met een grote armoedeproblematiek. De PvdA zal in de laatste maanden van deze raadsperiode blijven opkomen voor een sociale en een groene stad. Hopelijk worden onze inspanningen beloond met een goede verkiezingsuitslag in maart 2022.

Voor nu een fijne vakantie toegewenst.

Bea Mieris

Bea Mieris

Ik ben Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Alle mensen in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor jong en oud gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen aan mensen met een lagere inkomens op een beter leven. Er moeten vooral

Meer over Bea Mieris