Door Privé: Auke Blaauwbroek op 10 maart 2015

Tilburg “Discriminatie op de arbeidsmarkt onwenselijk!”

Aan: het College van Burgemeester en wethouders van Tilburg

Betreft: vragen ex artikel 47 RvO

 

“Discriminatie op de arbeidsmarkt onwenselijk!”

 

Tilburg, 10 Maart 2015

Geacht College,

Vandaag lazen wij in het Brabants Dagblad een artikel over een Tilburgs meisje dat vanwege het dragen van een hoofddoek is afgewezen op een sollicitatie bij een ondernemer in onze stad.

Wij vinden deze gang van zaken verwerpelijk, omdat in een stad als Tilburg iedereen dezelfde kans op de arbeidsmarkt zou moeten hebben. Iedereen zou moeten meedoen!

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt het College van B&W deze vorm van discriminatie op de lokale arbeidsmarkt?
  2. Welke middelen en maatregelen heeft u om deze vorm van discriminatie tegen te gaan?
  3. Bent u bereid om deze middelen en maatregelen in te zetten en wat gaat u concreet doen in de richting van de betrokken ondernemer?
  4. Hoe gaat het College van B&W ervoor zorg dragen dat jongeren met een andere culturele achtergrond volwaardig kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt?
  5. Op welke manier gaat het College zich uitspreken tegen deze vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt?

 

 

In afwachting van uw reactie,

 

Namens de fractie van GroenLinks Tilburg, Namens de PvdA Tilburg

Joris Bengevoord Auke Blaauwbroek

 

Actie en Reactie ?

 

 

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek