Tilburg inclusive University (TiU)

Door Yusuf Çelik op 30 juni 2021

Tilburg inclusive University (TiU)

Tijdens de politieke beschouwingen in de gemeenteraad van 28 juni jl. heeft de PvdA Tilburg het college gevraagd om met lef en ambitie te investeren in kansengelijkheid. Dat is hard nodig. In Europa staan waarden onder druk waarvoor we allen hard voor hebben gevochten. Jezelf kunnen zijn en geaccepteerd worden klinkt vanzelfsprekend anno 2021, maar wie goed kijkt ziet dat oude vormen en gedachten ook nog steeds hardnekkig aanwezig zijn in de stad, zoals bij de universiteit van Tilburg bij de benoeming van toezichthouders in het stichtingsbestuur het geval is. De PvdA is van mening dat bij een inclusieve stad ook een inclusieve universiteit hoort waarbij de keuze voor een toezichthouder op basis van kwaliteit hoort.

Onlangs publiceerde het Brabants Dagblad twee artikelen over de universiteit in de stad. In de artikelen werd o.a. beschreven welke voorwaarden er gesteld werden aan toezichthouders die in het stichtingsbestuur zitting willen nemen. De bisschoppen benoemen in het bestuur enkel belijdende katholieke toezichthouders die gedoopt, gevormd, door de kerk getrouwd en zonder antikerkelijke praatjes zijn. In het universiteitsblad Univers werd deze handelswijze al eens eerder beschreven na aanleiding van een aflevering van Zondag met Lubach over religieus onderwijs. De PvdA Tilburg vind de benoeming van toezichthouders niet meer van deze tijd.

De universiteit van Tilburg heeft sinds haar oprichting een belangrijke rol vervuld in het vormen en opleiden van Tilburgers. De van oorsprong katholieke onderwijsinstelling heeft haar katholieke identiteit echter steeds verder naar de achtergrond zien verdwijnen. De naamsverandering is daar ongetwijfeld het zichtbaarste voorbeeld van. Het afgelopen decennium heeft de universiteit de banden met de stad aangehaald. Op het moment worden er ook ambitieuze plannen, zoals Mindlabs en de gebiedsontwikkeling Abdij- en Torenbuurt, samen met de universiteit voorbereid. De universiteit is en blijft een belangrijke partner voor de toekomst van de stad en haar inwoners. Echter is het wel goed om niet inclusieve elementen te blijven adresseren.

In de perspectiefnota beschrijft het college op hoofdlijnen haar ambitie voor de stad. Het zijn van een inclusieve stad maakt onderdeel uit van die ambitie. We zijn ook blij dat het college van B&W 13 regenboogvlaggen op het stadhuis hebben gehesen en onlangs het initiatief heeft genomen om een diversiteitspin te lanceren. Hoewel symbolen heel erg belangrijk zijn in de strijd voor gelijke kansen vraagt de PvdA het college om ook daden te voegen bij zaken die tegen de waarden van de inclusieve stad in gaan en dat niet onbesproken te laten. De benoeming van toezichthouders in het stichtingsbestuur van de universiteit is daar een voorbeeld van. De PvdA Tilburg roept middels een motie het college op om daar met de universiteit het gesprek over aan te gaan.

De motie wordt op 1 juli behandeld in de gemeenteraad en is hier te vinden: motie inclusieve universiteit

Yusuf Çelik

Yusuf Çelik

Mijn naam is Yusuf Celik (40 jaar). Ik ben sinds 2022 wethouder Wonen, Wijken en Integratie in Tilburg voor de PvdA. Hiervoor was ik vanaf 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem. Politiek gaat over mensen. Over zorgen,

Meer over Yusuf Çelik