Door Yusuf Celik op 25 mei 2017

Tilburg niet alleen voor ‘happy few’

Kunnen dubbeltjes nog kwartjes worden in Tilburg Noord? Bepaalt het postcodegebied waar je als kind geboren bent je toekomst? Tel je nog wel mee als je het dan niet gemaakt hebt, geen baan hebt, ziek thuis zit, of in armoede leeft?

Gelijke kansen, rechtvaardigheid en solidariteit zijn idealen waarvan wordt beweerd dat zij, net als de sociaaldemocratie, achterhaald zouden zijn. De meeste van onze idealen zijn bereikt en het gaat goed met Nederland en Tilburg. Maar geldt dat wel voor iedereen? Het College van Burgemeester & Wethouders rapporteert met alle tegenvallers en prestigeprojecten in het centrum vrolijk een overschot van 32 (!) miljoen euro op de begroting. Dat terwijl door de wijkraden in Tilburg Noord de noodklok wordt geluid.

Op 13 april is het Manifest ‘Op naar Nieuw Noord’ door de wijkraden in Tilburg Noord aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Veertig praktische aanbevelingen om armoede te bestrijden en de leefbaarheid in Stokhasselt en Vlashof, de armste wijken van Brabant, te vergroten. Een bijzondere vorm van burgerparticipatie die onze aandacht en steun verdient. Meer nog dan de parkeergarages die de VVD Tilburg voor de happy few in het centrum voorstelt. Of de ‘feestjes-en-partijtjes’-miljoenen van de CDA-wethouder die in Citymarketing worden gestoken.

Sinds april vinden de fractievergaderingen van de PvdA Tilburg plaats in wijkcentrum de Ypelaer in Noord. Wij geloven dat de opbouwende krachten en talenten in deze wijk onze steun verdienen. Wij investeren het financiële overschot liever in de mensen die het nodig hebben dan in hebbedingetjes voor de happy few. Wij roepen onze collega’s in de raad op om ons voorbeeld te volgen en scherp toe te zien op de uitvoering van het manifest ‘Op naar Nieuw Noord’. Tilburg is namelijk van ons allemaal.

Yusuf Celik

Fractievoorzitter PvdA Tilburg

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik