Door Privé: Auke Blaauwbroek op 17 januari 2016

Trots op initiatief Yusuf Celik en de prachtige samenwerking in Tilburg!

Mensen, wat ben ik trots op mijn collega Yusuf Celik die zonder partijpolitieke overwegingen zich heeft ingezet voor de vluchtelingen die in Tilburg worden opgevangen. Die trots wordt onderstreept door de brief die ik vandaag ontving van Hans Spekman:

Beste Auke,
Tweede Kerstdag, het lijkt alweer maanden geleden, kreeg ik een mailtje van Yusuf. Yusuf Celik, PvdA-raadslid in Tilburg, had gelezen over ‘De Stroom’, een initiatief dat ik in december heb gelanceerd om links-progressieve bewegingen in het land te ondersteunen. Yusuf heeft een sportdag georganiseerd voor vluchtelingen en wijkbewoners, omdat niets zo verbindend werkt als met elkaar sporten. 250 vluchtelingen, even weg van de trauma’s, voorzien van sportkleding, met medewerking van meer dan 15 sportverenigingen. Vluchtelingen en wijkbewoners, jong en oud, die samen met elkaar sporten, lachen en spelen.

IMG_8166

Yusufs mooie initiatief is er slechts één van vele. Door het hele land zijn meer vrijwilligers actief dan vluchtelingen. Een krachtige onderstroom van idealisten, betrokken bewoners en organisaties, die buiten de schijnwerpers van de media werken aan een samenleving waarin iedereen een kans krijgt om mee te doen.

En het is niet altijd makkelijk. Zij die proberen te verbinden, worden continu op de proef gesteld door hen die proberen te verdelen.

Want aan de zichtbare oppervlakte lijkt het namelijk helemaal niet goed te gaan. Met de gruwelijkheden in Keulen als voorbeeld van het absolute dieptepunt. Jonge vrouwen, de dochters van mijn leeftijdsgenoten, die voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Keulen staat niet op zichzelf helaas. De kranten stonden de afgelopen weken vol met deprimerende berichten. De oprichting van semigewapende ‘burgerwachten’, het wegpesten van homo’s uit opvanglocaties door vluchtelingen, het ophangen van varkens aan bomen, het intimideren en bedreigen van politici aan linker- en rechterzijde van het politieke spectrum, het kwam allemaal voorbij.

IMG_8165Het zijn acties van mensen die zich niks van een ander aantrekken en het heft in eigen hand nemen. Als aanrandingen in Keulen leiden tot volksgerichten in Nederland, wordt precies datgene aangevallen dat men wil beschermen: de meest elementaire waarden van onze rechtsstaat. En dat mogen we niet toestaan. Je waarden zijn pas echt iets waard als je grenzen stelt, en die waarden ook daadwerkelijk beschermt. Voor mensen die vrouwen verkrachten, of mensen intimideren en bedreigen is in onze samenleving geen plek. Je blijft van elkaar af. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt.

En door alle dreigende berichten vergeet je snel waarom mensen hier naartoe vluchten. Deze mannen en vrouwen, kinderen en grootouders, zoeken een samenleving waar je veilig met elkaar kunt leven, ongeacht afkomst. Waar iedereen die mee wíl doen, ook mee kán doen. Waar mensen naar elkaar omkijken. Dat zijn de waarden die beschermd moeten worden.

Intussen blijven de Yusufs van Nederland sportdagen organiseren, spelletjes spelen met kinderen in opvanglocaties, en met buurtbewoners in gesprek gaan. De stevige onderstroom van verbindende krachten in onze samenleving is gelukkig vele malen sterker dan de splijtende effecten van ontoelaatbare incidenten. En dat stemt hoopvol.

IMG-20160117-WA0001

Staan voor je waarden. Het is de grote opdracht voor de sociaaldemocraten in 2016. En dat doen we door te versterken wat er goed gaat. We zullen werken aan een onverdeelde samenleving door verbindende initiatieven te ondersteunen. We zullen mensen die een veilig heenkomen zoeken – omdat ze elders hun leven niet zeker zijn – een onderdak blijven bieden. Wij blijven staan voor de waarden die ons zo lief zijn.

Een mooie zondag,

Hans Spekman

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek