Tussenbalans – PvdA-moties aangenomen!

Door Bea Mieris op 10 juli 2020

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Tussenbalans van het Bestuursakkoord zijn twee moties van Bea aangenomen! Het betrof de volgende twee memo’s:

Groene daken binnenstad
Tilburg was in de zomer van 2019 de heetste stad van Europa. Om die nummer 1 positie kwijt te raken, heeft Bea namens de PvdA voorgesteld om eigenaren met geschikte daken pro-actief te benaderen en op de hoogte te stellen van de subsidieregeling groene daken en gevels. Het college gaf een positief oordeel over de motie. De daken van de gemeente Tilburg blijken al in kaart te zijn gebracht op geschiktheid voor een groen dak. Het college zei toe de bewoners in een breder gebied op de hoogte stellen. Missie geslaagd. De motie werd aangenomen.
Lees de hele motie hier: Motie Groene Daken Binnenstad
Aanbevelingen Aanjaagteam Roemer
Onder leiding van Emile Roemer heeft een aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten aanbevelingen uitgebracht met voorstellen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Bea heeft het college in een motie opgeroepen om spoedig met een reactie op die aanbevelingen te komen en in te zoomen op de situatie in Tilburg. Het college heeft toegezegd dat te doen. Tilburg zet al vele arbeidsmigranten in om de economie draaiende te houden en wil dat met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein nog meer gaan doen. Dit is moeilijk te accepteren zolang de positie van arbeidsmigranten zwak is.

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris