Vang Afghanen in Tilburg op

Door Yusuf Çelik op 26 augustus 2021

Op 19 augustus jl heeft de fractie van de PvdA in Tilburg schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W inzake de opvang van Afghaanse vluchtelingen in onze gemeente. De vragen leest u hier:

Het Kabinet heeft onlangs bekend gemaakt dat de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (Gr) op korte termijn wordt ingericht als noodopvang voor Afghanen. Vooralsnog is het onzeker hoeveel Afghanen gebruik gaan maken van de tijdelijke noodopvang, maar duidelijk is al wel dat er plek is voor 540 personen en dat deze asielzoekers vanwege de geldende coronamaatrdegelen bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Wat er na 10 dagen qua doorstroming gebeurt is nog onduidelijk, maar de mensen die aankomen kunnen in ieder geval een beroep doen op een versnelde asielaanvraag.

De PvdA Tilburg is van mening dat elke gemeente een bijdrage moet leveren in de opvang van vluchtelingen en dat een goed georganiseerde en voorbereide opvang kan bijdragen aan rust en een goede start in Nederland. De gemeente Tilburg en haar inwoners hebben met de tijdelijke opvang in het voormalig pand van St. Jozefzorg laten zien dat te kunnen. De PvdA Tilburg zou dan ook graag zien dat Tilburg voorop gaat om voorbereidingen te treffen om een bijdrage te leveren aan de opvang van Afghanen en daarbij ook andere gemeente aan te sporen hetzelfde te doen.

Derhalve wil de PvdA Tilburg het college van B&W de volgende vragen stellen:

1. Is het college bereid om met het COA/Rijk in gesprek te gaan om te bespreken hoe zij een bijdrage kan leveren in het goed opvangen van Afghaanse vluchtelingen vanuit de noodvoorziening in Zoutkamp?

2. Is het college bereid om andere gemeenten, eventueel via VNG, aan te sporen hetzelfde te doen?

Yusuf Çelik

Yusuf Çelik

Mijn naam is Yusuf Celik (40 jaar). Ik ben sinds 2022 wethouder Wonen, Wijken en Integratie in Tilburg voor de PvdA. Hiervoor was ik vanaf 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem. Politiek gaat over mensen. Over zorgen,

Meer over Yusuf Çelik