21 april 2016

Viering 1 mei 2016 te Tilburg

Wereldwijd is 1 mei de dag van de solidariteit. In Tilburg vieren we de onderlinge verbondenheid met bezoek graf Bart van Pelt (11.45 uur), een feestelijke optocht door de binnenstad (start Heuvel 14.00 uur), inspirerende sprekers en een picknick in het Stadspark.
1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de arbeiders. Die vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de 8-urige werkdag. De strijd tegen uitbuiting en onderdrukking is nog steeds aan de orde.
Ja, er is veel veranderd. Dankzij de computer en internet lijkt de wereld één groot dorp. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit intussen verder. Politici spelen groepen mensen tegen elkaar uit. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de recente aanvallen op vluchtelingenopvang. Het leidt de aandacht af van de werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.
De solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem, opkomen voor elkaar. Ongeacht herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur. Solidariteit is en blijft noodzakelijk. Samen staan we sterk.
1 mei.2.