Door Privé: Auke Blaauwbroek op 3 oktober 2015

Vluchtelingen zijn welkom in Nederland en zeker in Tilburg!

3648462738_8e1ba7a917_bIn Tilburg lopen de gemoederen hoog op naar aanleiding van het besluit van het College van Burgemeester&Wethouders om een groep van 400 vluchtelingen tijdelijk op te vangen in de wijk Fatima. Er wordt gepleit uitstel te bieden aan dit besluit in de stille hoop zo tot afstel te komen. Een weinig gastvrije houding die niet past bij de ontvangst van medemensen die de armoede en ellende in hun thuisland zijn ontvlucht.

De vijandige houding tegenover vluchtelingen staat in schril contrast met onze vaderlandse traditie om gastvrij te zijn voor hen die in nood verkeren. Reeds meer dan 400 jaar geleden boden wij ruimte en huisvesting aan Hugenoten, aan Portugese joden en aan Belgische en Franse protestanten. In het begin van de 20ste eeuw geleden boden wij nog een gastvrij onthaal aan 700.000 Belgen die waren verdreven door de Duitsers. Nog veel recenter heeft ons land opvang geboden aan tienduizenden Hongaren die hun land waren ontvlucht toen de Sovjettanks hun land binnenreden. Nederlanders staan bekend om het bieden van veiligheid aan hen die dat nodig hebben. Omgekeerd hebben landen in de wereld Nederlanders opgevangen die, nog niet zo heel lang geleden, de oorlog, armoede en onderdrukking in eigen land ontvluchtten.

Deze onderlinge solidariteit en open houding naar de wereld toe heeft ons veel gebracht. Nederland is een land dat samen met gelijkgestemden internationale problemen kan en wil oplossen en zich niet achter de dijken wenst te verschuilen. Deze handelswijze heeft ons in de loop der jaren als samenleving gevormd tot wat we nu zijn: een nieuwsgierig, tolerant volk dat op basis van debat en overleg kan genieten van welvaart en welzijn. Uiteraard, er is nationaal ook nog veel werk te verzetten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en werkgelegenheid. Maar deze opgaven staan in geen verhouding tot de problemen die in Syrië en Afghanistan worden ervaren. Daar reppen ze niet over de drie decentralisaties of aantasting van het groen in de straat. Laat staan dat ze het hebben over draaiende huizen en mauwmuren. Je zou ze die welvaartsproblemen bijna toewensen.

Nu proberen ‘kleindenkers’ en angsthazen in de politiek ons te overtuigen dat deze open houding de samenleving juist schaadt. Laten we deze vluchtelingen liever in hun eigen regio opvangen, want dan hebben wij er tenminste geen last van. Laten we met inzet van onze militairen, trouwens zonder kogels en zonder bommen, militaire enclaves inrichten en vluchtelingen met geweld tegen houden. Grenzen dicht en oogkleppen op, dat is het adagium van hen die de komst van vluchtelingen willen tegenhouden. Een dergelijke gesloten houding leidt tot een samenleving die in zichzelf gekeerd is en zwarte schapen zoekt voor als het economisch en in sociaal opzicht minder goed gaat of zelfs tegenzit. Een dergelijke houding is desastreus en leidt tot vreemdelingenhaat en mogelijk tot conflicten die moeilijk te beheersen zijn. Dat is een heilloze weg die enkel gebaseerd is op angst. Het is daarbij een schijntegenstelling. Er is momenteel helemaal geen keuze tussen of in de regio of in het Westen. Landen als Libanon, Turkije en Jordanië nemen al miljoenen vluchtelingen op en piepen en kraken. Met de aantallen waar we over spreken is het een kwestie van enen, willen we mensen niet in hun door oorlog verscheurde land laten creperen.

Juist vanuit onze open samenleving is het aan ons om opvang te bieden aan vluchtelingen. We leveren daarmee een kleine bijdrage aan wereldproblemen die de reikwijdte van onze stad ver te boven gaan. Laten wij minimaal die druppel op de gloeiende plaat bieden die nu nodig is. We doen ons best om zoveel mogelijk mensen met evenementen naar onze stad te trekken en daarin slagen we ook. Ruim 1.500.000 bezoekers komen naar onze Kermis. Festival van het Levenslied, Incubate en andere evenementen trekken nog eens duizenden naar Tilburg. Nu zijn er 400 die wat langer moeten en willen blijven. Geef hen alsjeblieft die ruimte die ze zo hard nodig hebben.

 

Auke Blaauwbroek

Fractievoorzitter PvdA Tilburg

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek