Voor een verbindende agenda

Door Yusuf Celik op 16 april 2018

Tilburg bloeit in delen van de stad, maar de balans is zoek. Na de nodige investeringen in de binnenstad nu ook de ruimte voor mensen en wijken. We hebben voor de verkiezingen een investeringsagenda van 100 miljoen gepresenteerd, ons politiek en bestuurlijk antwoord op de gevoelde urgentie om heel de stad mee te nemen in de bloei, met als belangrijkste pijlers dat meer Tilburgers en goed bestaan weten te verwerven, goed werk verdienen en gezond in de stad kunnen wonen en genieten. Dat was onze inzet voor de verkiezingen.

De kiezer heeft gesproken. Ik begin door alle winnaars te feliciteren met de uitslag. De LST, GroenLinks, VVD, en 50PLUS hebben gewonnen, D66 heeft zich knap weten te handhaven. De stad heeft een verdeeld signaal afgegeven. Ons rest een ingewikkelde puzzel. Een puzzel die in eerste instantie gelegd zou moeten worden met de grootste puzzelstukjes. Een verantwoordelijkheid van de grootste partijen. Nog steeds. Hup D66, GL en LST. Kies voor samen. De stad verdient een stabiel en inhoudelijk gedreven stadsbestuur. Niet een stadsbestuur dat constant de energie naar binnen moet richten.

Juist omdat de vraagstukken die voorhanden liggen in de stad, zoals armoede, werkloosheid en participatie breed draagvlak verdienen. Tilburg is immers zo sterk als de zwakste schakel. De PvdA staat voor een inclusieve stad en wil verbinding in de stad bevorderen. De toenemende segregatie tussen hoog en praktisch opgeleiden, jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek baren ons zorgen. De PvdA is bereid om met iedereen in gesprek te gaan die deze zorgen deelt en deze problematiek  wil verminderen.

Wij danken de heer Eijlander voor zijn pogingen om te komen tot een stabiel stadsbestuur. Sommige puzzels zijn lastig te leggen en vereisen afstand of een pas op de plaats. Slaap er een nachtje over. Neem een slaapmutsje.

Nu de informateur zijn verkenning heeft afgerond blijft onze fractie het zeer de moeite waard vinden om te streven naar een verbindende agenda. Eentje die raadsbreed op draagvlak kan rekenen. Wij verzoeken de raad hiertoe een procesleider aan te stellen die de raad begeleid, om langs onze omgevingsvisie en agenda 2040, op hoofdlijnen een akkoord op te stellen. Zodat we koers kunnen houden voor een sterker Tilburg. De stad verdient vanavond zo’n uitslag.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik