Door Privé: Auke Blaauwbroek op 7 april 2015

Vragen over uitstroom naar werk vanuit bijstand

4318960517_6252b6890e_oSinds 1 juli 2014 wordt in Tilburg met het Nieuw Ondersteunings Model Arbeidsmarkt (NOMA) gewerkt. Daarnaast heeft het huidig College van B&W in september 2014 besloten om geen middelen vrij te spelen voor het Beschut Werken. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet formeel van kracht en deze drie formele momenten roepen om evaluatieve gegevens. Tot op dit moment is het akelig stil geweest rond de uitvoering van de P-Wet in Tilburg en daarom heeft de fractie van de PvdA Tilburg vragen gesteld over de aantallen mensen die vanuit de bijstand uitgestroomd zijn naar werk, met bijzondere aandacht voor bepaalde groepen zoals jongeren en mensen die voorheen van beschut werk gebruik konden maken.

Lees hier de artikel 47 vragen: PvdA art47 bijstandsvolume eerste kwartaal 2015

 

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek