Door Bea Mieris op 3 december 2015

Woonlastencompensatie in Tilburg

De PvdA fractie heeft het college meerdere malen verzocht om woonlastencompensatie in Tilburg te regelen. In de woonvisie die dit jaar is vastgesteld is dit als pilot opgenomen. De pilot is inmiddels gestart en is gekoppeld aan het ondersteuningsfonds. Huurders kunnen voor tijdelijke compensatie in aanmerking komen als de woonlasten (huur, servicekosten, energie, water, belastingen) te hoog zijn in verhouding met het inkomen. De woningbouwcorporatie zoekt binnen 6 maanden tot een jaar een structurele oplossing met de huurder in de vorm van goedkopere woonruimte. Alle woningbouwcorporaties die in Tilburg actief zijn doen aan de pilot mee.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris