Door Bea Mieris op 20 juni 2016

WOZ-beschikkingen voor huurders in 2017

Piushaven 5Huurders van huurwoningen ontvingen onlangs een bewonersbrief van de gemeente Tilburg over het opvragen van de woz-waarde van hun huurwoning bij de gemeente.  De woz-waarde speelt sinds 1 oktober 2015 een rol bij de vaststelling van de maximaal toegestane huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen. Volgens de Woonbond hoort een gemeente alle huurders een woz-beschikking per brief te verstrekken of de woz-waarde op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen te vermelden. Waarom kiest de gemeente Tilburg voor een omslachtige en minder publieksvriendelijke wijze vroeg partijlid Jan Corbey zich af. De PvdA fractie heeft er artikel 47 vragen over gesteld. Het college geeft aan dat ze door systeemtechnische beperkingen niet in staat waren om in 2016 tijdig de WOZ-waarde aan huurders bekend te maken door middel van een WOZ beschikking. De systeemtechnische beperking is volgens het college inmiddels opgelost  en voor belastingjaar 2017 zijn ze dus in staat om de WOZ-waarde ook aan huurders bekend te maken door middel van de WOZ beschikking. Met dank aan Jan Corbey.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris