Door Yusuf Celik op 23 mei 2015

Zwemmen tot 40% duurder

Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid zijn de sporttarieven besproken. De PvdA Tilburg maakt zich zorgen over het voorliggend voorstel. Zwemmen wordt tot 40% duurder en jongeren en 55-plussers worden onevenredig hard getroffen. Zo wordt de prijs van een 50-banenkaart verhoogd van €100 naar €140. Een prijsstijging van maar liefst 40%. Tjippashouders, kortingspas voor jeugdigen tussen 4 en 17 jaar, krijgen het ook voor de kiezen. Waar voorheen gratis kon worden gezwommen, moeten Tjippasbezitters nu per keer het zwembadbezoek betalen. Voor grote gezinnen is dit een flinke lastenverzwaring met een entreeprijs van €5,20 per bezoek per persoon. De korting die 55-plussers ontvangen komt volledig te vervallen en de grens voor korting wordt opgehoogd vanaf 65 jaar.

De voorgestelde aanpassingen van het college leveren een besparing op van €35.000 op de sportbegroting. Een klein bedrag op de totale sportbegroting. De besparing die overigens in stenen wordt gestopt (gelet op het tekort in de sportgebouwenexploitatie). De PvdA is van mening dat het tekort op de gebouwenexploitatie niet ten koste zou moeten gaan van het budget voor sportparticipatie en sportontwikkeling. In de raadsvergadering van 1 juni komt de PvdA Tilburg met een motie om de prijsverhoging te verzachten.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik