Profiel kandidaat gemeenteraadslid PvdA Tilburg 2018

Profiel kandidaat gemeenteraadslid PvdA Tilburg 2018

 1. Kan zijn motivatie om zich nu te kandideren en zijn sterke punten goed aangeven.
 2. Is aantoonbaar actief lid van de PvdA, c.q. aan de PvdA verbonden netwerken/instellingen en heeft er blijk van gegeven bij het geven meningen en nemen beslissingen/actie vanuit de sociaaldemocratisch beginselen gehandeld te hebben.
 3. Onderschrijft het Tilburgse PvdA-verkiezingsprogramma.
 4. Neemt deel aan de democratische besluitvorming zowel binnen als buiten de partij.
 5. Toont door deelname aan (thema)bijeenkomsten en werkgroepen interesse te hebben in de PvdA als organisatie en haar inhoudelijke beleid. Heeft hierbij zowel plaatselijk, regionaal als landelijk verbindingen.
 6. Legt op gezette tijdstippen zowel intern naar de leden als extern naar kiezers en Tilburgse inwoners  verantwoording voor zijn/haar doen of laten af.
 7. Kan de politieke visie van de PvdA helder vertalen in woord en geschrift en maakt daarbij gebruik  van moderne communicatiemiddelen (sociale media).
 8. Kan nieuwe inbreng geven aan PvdA-onderwerpen en deze via projecten, themabijeenkomsten en anderszins tot concrete uitvoering in samenspraak met leden brengen.
 9. Weet het landelijk, provinciaal en locaal overheidsbeleid en de consequenties ervan voor de Tilburgse bewoners helder te vertalen, te toetsen aan de sociaal democratische beginselen en het verkiezingsprogramma en het PvdA-standpunt hierover duidelijk te verwoorden.
 10. Is bereid voldoende tijd in het raadslidmaatschap te investeren, zowel in de controlerende en kaderstellende rol als in de volksvertegenwoordigende rol, c.q. het contact met de inwoners.
 11. Beschikt over een breed netwerk van voor de functie als gemeenteraadslid relevante personen en instellingen en onderhoudt dit netwerk actief.
 12. Kan zich binnen de fractie als teamspeler opstellen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en gemeenschappelijke besluitvorming. Laat zich coachen en weet fractiegenoten en leden enthousiast te maken voor het meedoen op meerdere taakgebieden.
 13. Lijst is evenwichtig in mannen en vrouwen, leeftijden, opleidingen en andere achtergronden.