#10 Paul van Duijnhoven

#10 Paul van Duijnhoven

Over #10 Paul van Duijnhoven

Beste Tilburgers,

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Paul van Duijnhoven, nummer 10 op de lijst van de PvdA Tilburg voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na mijn studie economie aan de Universiteit van Tilburg ben ik in Tilburg blijven wonen, eerst in de Reeshof en sinds 2008 in Tilburg-Noord. Dus ik voel me nu al méér dan 30 jaar thuis in Tilburg!

Sinds 2014 is de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke overheidstaken bij de gemeente komen te liggen. Denk aan de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Daarom doet het er nu meer dan ooit toe welke partijen aan het roer staan in het lokale bestuur. Om die reden ben ik lid geworden van de PvdA, omdat de PvdA staat voor een aantal kernwaarden, die in ons verkiezingsprogramma zijn vertaald naar “goed bestaan, goed werk en goede gezondheid”. Daar staan we als partij voor en daar sta ik als kandidaat raadslid voor.

Het gaat gelukkig economisch steeds beter in Nederland, maar nog niet iedereen profiteert van de toegenomen welvaart. In Tilburg leven er nog altijd méér dan 6000 gezinnen in de bijstand. Juist rondom die gezinnen komt de problematiek van bestaanszekerheid, werk en gezondheid, de centrale thema’s van de PvdA, bij elkaar. Als je geen baan hebt, wordt je bestaanszekerheid van jou en je gezin al snel direct bedreigd en het kan niet anders dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft voor je gezondheid.

Als raadslid zou ik me graag persoonlijk willen inspannen om de problemen van juist deze gezinnen aan te pakken. Het zoeken naar en het vinden van werk speelt hierbij een belangrijke rol. Het liefst zou ik zien dat geen enkele Tilburger meer werkloos zou zijn. Behalve een goed economisch klimaat is ook goed onderwijs hiervoor een belangrijke voorwaarde. Het krijgen van goed onderwijs is een basisrecht van iedereen. Helaas zie ik de tweedeling in de maatschappij toenemen. Bovendien zien we dat die (kansen)ongelijkheid op steeds jongere leeftijd ontstaat. En dat is een ontwikkeling die me zorgen baart!

Voor al deze genoemde actiepunten van de PvdA wil ik me de komende jaren graag inspannen, natuurlijk binnen de Gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Ik ben van mening dat je als gemeenteraadslid vaak de stad moet ingaan en de wijken bezoeken. Ik geloof in bestuurlijke vernieuwing en de kracht en waarde van burgerinitiatieven. Niet langer meer alles van bovenaf, maar samen, van onderop!

Mijn speerpunten:

  • Werk voor iedereen
  • Een einde aan de armoede
  • Ruimte en aandacht voor de gewone Tilburger
  • Bestuurlijke vernieuwing

Stem op 16 maart, stem sociaal, stem PvdA!

Paul van Duijnhoven
Nummer 10 op de lijst van PvdA Tilburg