#3 Bea Mieris

Beste inwoner van Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel,

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Tilburg. Namens de PvdA heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor een groenere en een socialere gemeente. Mijn hart ligt bij het opkomen voor de kwetsbare natuur en voor kwetsbare mensen in onze gemeente.

De afgelopen jaren heb ik gestreden voor het behoud van het groene landschap Wijkevoort aan de zuidwestrand van Tilburg. Als PvdA willen we dat gebied groen houden voor de mensen en dieren die er wonen en genieten van het landschap en de natuur. Het gebied inrichten als industrie- en logistiek terrein ziet de PvdA als een historische vergissing. Onze hoop is gevestigd op de Raad van State die gerechtigd is een industrie- en logistiek terrein in een groen landschap af te wijzen. Gezien de intense klimaat- en stikstofcrisis en de grote arbeidsmarktkrapte heeft de PvdA daar goede hoop op. De PvdA is voor het inzetten op duurzame werkgelegenheid op de bestaande bedrijventerreinen.

De afgelopen jaren heb ik gestreden voor de bouw van sociale woningen voor mensen met lage inkomens. Als PvdA willen we dat de percentages te bouwen sociale koop- en huurwoningen drastisch omhoog gaan, zodat starters en ouderen met een kleine portemonnee kunnen starten of doorstromen naar een betaalbaar huis in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, of Biezenmortel. Het opkopen van betaalbare gezinswoningen door mensen met veel geld die er zelf niet gaan wonen wil de PvdA verbieden.

De afgelopen jaren heb ik gestreden voor de opvang van dak- en thuislozen. Het hebben van een dak boven je hoofd is een mensenrecht. Toch heeft in ons land niet iedereen recht op opvang. De PvdA wil dat iedereen die dat nodig heeft van straat wordt gehaald en opgevangen wordt. Dankzij de PvdA is er een weersonafhankelijke winteropvang gekomen voor iedereen die in de kou moet slapen. De PvdA wil dat dit een structurele 24 uurs opvang wordt.

Het moet socialer en groener in de gemeente Tilburg, zodat we ons allemaal thuis voelen.

Stem sociaal, kies PvdA Tilburg.

Met vriendelijke groet,

Bea Mieris
Nummer 3 op de lijst van PvdA Tilburg