Raadslid

Bea Mieris

Welzijn en gezondheid | WMO | Jeugd | Onderwijs | Economisch vestigingsklimaat | Toerisme, horeca en evenementen | Detailhandel | Cultuur | Ruimtelijke kwaliteit | Maatschappelijk vastgoed | Stadskantoren | Spoorzone | Stappegoor | Binnenstad |

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden.

Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen aan arme mensen op een beter leven. Er moeten voldoende sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen zijn.

Ouderen moeten in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. In elke wijk moeten voldoende mogelijkheden zijn op het gebied van zorg en welzijn. Met de ouderen in elke wijk moet dit besproken en gerealiseerd worden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers moeten goed ondersteund worden.

Arme mensen hebben vaak te hoge woonlasten. Er blijft geen geld meer over om van te leven. Om een einde te maken aan deze situatie, moet er een woonlastenfonds komen. Van het geld dat in de portemonnee maandelijks overblijft kunnen andere noodzakelijke uitgaven gedaan worden.

Alle peuters en kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen op scholen die in goede samenwerking met kinderopvang- en zorgorganisaties de kinderen goed in beeld hebben en ze goed kunnen volgen en ondersteunen. Jongeren moeten bij problemen een goede ondersteuning krijgen.

Groen in en om de stad is voor alle mensen van belang. Het is goed voor de gezondheid, voor het klimaat en voor het milieu. Het groen moet toegankelijk zijn voor iedereen en moet goed onderhouden worden. De bossen om de stad en de parken in de stad zijn groene oases van rust. Grootschalige festivals horen niet thuis in deze kwetsbare gebieden.

Door te investeren in groen wordt de stad aangenamer om in te leven. Nu is de stad een stenen eiland dat in de zomer veel te warm wordt en waar het water maar moeilijk weg kan. Voor een beter klimaat, een beter milieu en meer biodiversiteit is het belangrijk dat er in de stad geïnvesteerd wordt in groene daken, groene gevels en groene tuinen.

Mijn speerpunten deze raadsperiode:

  • Wijken waar iedereen kan wonen;
  • Ouderen die in hun eigen wijk kunnen blijven wonen;
  • Een woonlastenfonds voor arme mensen;
  • Een goede ondersteuning voor peuters, kinderen en jongeren;
  • Toegankelijke en goed onderhouden parken en bossen in en om de stad;
  • Aanleg van groene daken, groene gevels en groene tuinen in de stad.