Raadslid

Bea Mieris

Woordvoerder voor Oud-Zuid & -Oost, bedrijventerreinen en stadsparken | Portefeuilles: Circulaire economie, detailhandel en binnenstad | Duurzaamheid en duurzame stad | Groen | Schoon en afval | Ruimtelijke en fysieke domein | Vitale stad | Verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid | Wonen en ruimtelijke kwaliteit

Ik ben Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Alle mensen in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor jong en oud gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde wijk geeft meer kansen aan mensen met een lagere inkomens op een beter leven. Er moeten vooral betaalbare woningen gebouwd worden.

Groen in en om de stad is voor alle mensen van belang. Het is goed voor de gezondheid, voor het klimaat en voor het milieu. Het groen moet toegankelijk zijn voor jong en oud en moet goed onderhouden worden. De bossen om de stad en de parken in de stad zijn groene oases van rust. Die moeten we koesteren.

Door te investeren in groen, worden de stad, de wijken en de dorpen aangenamer om in te leven. Nu zijn de stad en verschillende wijken stenen eilanden die in de zomer veel te warm worden en waar het water maar moeilijk weg kan. Voor een beter klimaat, een beter milieu en meer biodiversiteit is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in groene daken, groene gevels, groene tuinen en parkjes.

Door de opwarming van ons klimaat is het van belang dat geïnvesteerd wordt in betaalbare duurzame energie en duurzame warmtebronnen. Inwoners met lagere inkomens worden geholpen met het verduurzamen van hun woning. Windmolens en zonneparken worden met energiecoöperaties en omwonenden aangelegd. De opbrengsten worden ingezet om te investeren in verdere verduurzaming en gaat naar omwonenden.

Bestaande bedrijventerreinen moeten geherstructureerd worden zodat ze meebewegen met de tijd. Een tijd die vraag om duurzame, groene, circulaire en inclusieve bedrijventerreinen die werkgelegenheid bieden voor Tilburgers en inwoners van de regio. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn welkom op onze bedrijventerreinen. Buitenlandse werknemers worden fatsoenlijk gehuisvest.

Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten met voorrang deel kunnen nemen aan het verkeer in onze gemeente. Het openbaar vervoer, de fiets en te voet zijn gezonde en schone vervoersmiddelen. Met voorrang wordt de ruimte ingericht voor deze verkeersdeelnemers. Gemotoriseerd verkeer is te gast in onze gemeente. Dat betekent dat er in de wijken maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.

Tilburg en de dorpen hebben een rijk verleden met monumentale landschappen, parken, bomen en historische gebouwen die het verhaal van onze gemeente vertellen. Dit cultureel erfgoed moet behouden blijven en gekoesterd worden. Het is de identiteit van onze gemeente en haar bewoners en toont respect voor ons verleden.

Mijn speerpunten deze raadsperiode:

  • Wijken en dorpen waar jong en oud betaalbaar kunnen wonen.
  • Toegankelijke en goed onderhouden bossen en parken om en in de stad.
  • Aanleg van groene daken, groene gevels en groene tuinen in de stad en in de wijken.
  • Inzetten op betaalbare duurzame energie en duurzame warmte.
  • Verduurzamen, vergroenen, circulair en inclusief maken van bestaande bedrijventerreinen.
  • Ruimte voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en 30 km per uur in onze wijken.
  • Behoud en koesteren van ons cultureel erfgoed.