Raadslid

Bea Mieris

Themacommissie Vestigingsklimaat

Als raadslid voor de PvdA wil ik opkomen voor de mensen die het om wat voor reden dan ook minder getroffen hebben in het leven. Mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen wonen, grootstedelijke projecten en natuur in en om de stad. Op het gebied van wonen zet ik me in voor betaalbaar wonen en voor ouderenhuisvesting. Voor mensen met lage inkomens wil ik dat er voldoende betaalbare woningen in Tilburg zijn. Bij bouwprojecten zal ik altijd inzetten op 30% sociale woningbouw. Voor de burgers met de lage inkomens strijd ik voor een woonlastenplafond. Voor Tilburgse ouderen wil ik voldoende levensloopbestendige en aanpasbare woningen zodat deze waardevolle burgers op een fatsoenlijke manier oud kunnen worden. Als het gaat om de grootstedelijke projecten zoals de binnenstad en de spoorzone wil ik burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij de meningsvorming zodat we tot gedragen voorstellen komen. Natuur in en om de stad zoals het stadspark en het stadsbos is voor alle burgers, arm en rijk, aantrekkelijk. Daar wil ik in overleg met u graag mijn medewerking aan verlenen.