(duo)Voorzitter

Diana van Wanrooij

Diana van Wanrooij

Over Diana van Wanrooij

diana@pvdatilburg.nl

Mijn naam is Diana van Wanrooij en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in  Zuidoost-Brabant, en sinds 2012 studeer en woon ik in Tilburg. De afgelopen jaren heb ik Tilburg enorm zien veranderen, in positieve zin! Helaas profiteren niet alle Tilburgers van deze veranderingen. De PvdA Tilburg wil hier iets aan doen.

In de gemeenteraad wil ik mij er sterk voor maken dat de positieve veranderingen in de stad voor iedereen te voelen zijn. Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor gelijke kansen voor iedereen: je postcode, achternaam of het beroep van de ouders moet niet van (doorslaggevende) invloed zijn op de kansen die je krijgt in het leven. Eén van de middelen hiervoor is goed onderwijs voor iedereen, op alle leeftijden. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en ontplooien!

Speerpunten:

  • Gelijke kansen voor iedere Tilburger, ongeacht achtergrond, naam of postcode.
  • De gemeente Tilburg moet het goede voorbeeld geven op het gebied van vaste arbeidscontracten, duurzaamheid en lokaal ondernemen
  • Tilburg een nog betere studentenstad maken: studenten meer betrekken bij de stad en het beleid en inzetten op het aantrekkelijker maken van Tilburg als stad om te blijven na het studeren
  • Meer maatwerk leveren bij het werkzoekenden aan een baan helpen
  • Verbeteren van het perspectief van kinderen en jongeren in armoede