Secretaris

Jan Haenen

Jan Haenen

Mijn naam is Jan Haenen. Ik ben een geboren en getogen Tilburger, een echte kruik. Mijn filosofie is dat de mens de centrale factor in de maatschappij moet zijn. Daarom leg ik de focus op wat mensen verbindt. We hebben allemaal behoefte aan een goed bestaan, goed werk en goede gezondheid. In snel veranderende tijden neemt het belang hiervan alleen maar toe. Door deze basis te versterken geven we de individuele mensen het vertrouwen in de toekomst dat nodig is voor verdraagzaamheid, samenhorigheid en solidariteit.

Wij hebben allemaal dezelfde rechten en plichten naar elkaar en naar de samenleving. Wij hebben echter nog niet allemaal evenveel zeggenschap over de belangrijkste aspecten van ons leven. Ik ga  daarom de zeggenschap weer terugleggen bij de inwoners van Tilburg.  Zodat wij allemaal gelijke kansen en gelijke invloed hebben in en over ons leven.

Mijn doel als raadslid is om mensen samen te brengen en hiermee meerwaarde te creëren. Tilburg is een geweldige stad maar samen kunnen we het nog leuker, mooier en socialer maken. Als je ideeën hebt hoe dit zou moeten of vragen over iets anders neem contact met mij op via Janhaenen@raadtilburg.nl

Mijn speerpunten voor de komende raadsperiode zijn:

  • Meer zeggenschap voor de wijken  door een verviervoudig van het Verrijk je Wijk-budget;
  • Maatwerk bieden voor werkzoekenden bij het vinden van een baan;
  • Het stimuleren van burgerinitiatieven;
  • Investeren in lokale zorg; in personeel, opleidingen en meer aandacht aan bewoners;
  • Geen onnodig flexwerk bij gemeente: de gemeente moet stoppen met payroll constructies.