Jan Pieter Vorsteveld

Wijkambassadeur Piushaven
Jan Pieter Vorsteveld

Over Jan Pieter Vorsteveld

janpieter@pvdatilburg.nl

Als bewoner van de Piushaven woon in zowel vlakbij de binnenstad als het natuurgebied Moerenburg. In de buurt hebben al veel positieve veranderingen plaatsgevonden, waardoor de Piushaven tot een mooi woon- en leefgebied is geworden. Aandacht blijft nodig voor de verdere veranderingen en de samenhang met omliggende buurten.