Penningmeester

Jan Pieter Vorsteveld

Jan Pieter Vorsteveld

Over Jan Pieter Vorsteveld

janpieter@pvdatilburg.nl

Van jongs af aan ben ik politiek bewust en betrokken, vandaar mijn studie Politieke Wetenschappen te Amsterdam. Na verhuizing naar Roosendaal begin jaren 80 werd ik PvdA-lid en actief binnen de plaatselijke afdeling. Van 2004-2006 was ik voorzitter van het bestuur en daarna gemeenteraadslid tot 2010. Sinds 2014 woon ik in Tilburg en ben ook hier actief binnen het bestuur (secretaris-voorzitter-nu penningmeester). In de periode 2015-2019 was ik Algemeen Bestuurslid van Waterschap De Dommel. Voorheen had in mijn werk als leidinggevende/staffunctionaris in de gezondheidszorg/ verslavingszorg. Als hobby bridge ik graag en verzamel Europese hoofdsteden. Verder ben ik een familieman.

In deze op economisch en politiek snel veranderende wereld zie ik graag dat de sociaaldemocratie een duidelijke toekomstvisie heeft ter beantwoording van de vele maatschappelijke vraagstukken. Zowel op internationaal, Europees, landelijk als op gemeentelijk terrein, dat steeds meer aan taken en bevoegdheden wint. Als bewoner van de Piushaven verdiep ik mij graag in de snelle ontwikkelingen in deze buurt.