Even voorstellen: Kevin, Murat, Claudia, Paul en Rens

Kandidaten #11 t/m #15

Kandidaten #11 t/m #15

Over Kandidaten #11 t/m #15

Hieronder stellen de kandidaten 11 t/m 15 zich voor!

11. Kevin Hordijk, 33 (m)

Bijzonder trots ben ik dat ik de PvdA in Tilburg mag vertegenwoordigen! Mijn naam is Kevin Hordijk. Ik werk voor de zorg en woon met mijn vriend samen in de Bomenbuurt.

Sociale waarden staan onder druk. Saamhorigheid en solidariteit zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Dat maakt het des te belangrijk dat we blijven strijden voor een Tilburg waar iedereen gelijk is en dezelfde kansen heeft. Samen staan we sterk.

Stem daarom PvdA op 21 maart.

 

12. Murat Kocadag, 41 (m)

Mijn naam is Murat Kocadag en ik ben 41 jaar oud. Ik ben geboren en getogen Tilburger en ben gehuwd en vader van drie kinderen in de leeftijd van 20, 16 en 11. Ik ben altijd actief geweest in mijn eigen wijk Oerle. Ik heb daar gezien hoe belangrijk het is dat leden van de gemeenteraad zien wat er in de wijken afspeelt en leeft. Wijken zijn namelijk de bouwstenen van een stad.

Ik wil dan ook een raadslid van de wijken zijn en mij daar vier jaar voor gaan inzetten. Mijn overkoepelende ideaal daarbij is het streven naar rechtvaardigheid. Mijn concrete speerpunten zijn:

– Wijken hebben waar iedereen kan (blijven) wonen;

– Meer beweging in Tilburg: iedereen moet kunnen sporten;

– Gelijke kansen voor iedereen. De nationaliteit, achternaam of het geloof moeten geen invloed hebben op bijvoorbeeld de stageplaats, het sollicitatiegesprek, opleidingskansen of een carrière;

– Betaalbare huurprijzen en woonkosten die in normale verhouding staan t.o.v. het inkomen;

– Veiligheid als topprioriteit.

13. Claudia Zurink, 42 (v)

Mijn naam is Claudia Zurink. Ik ben 42 jaar en woon al 23 jaar met veel liefde en plezier in Tilburg. Samen met mijn vriend en vier kinderen woon ik in het centrum van de stad. Opgegroeid in een PvdA gezin ben ik grootgebracht met het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en we gezamenlijk zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving. In mijn ogen betekent dat om degenen met een minder sterke basis, te helpen hun fundament te verstevigen, zodat iedereen een goed bestaan op kan bouwen.

Die basisgedachte geeft voor mij richting aan keuzes die binnen de politiek en als raadslid gemaakt moeten worden. Ik wil graag de aankomende vier jaar met die gedachte richting geven aan Tilburg, meer mensen gelijke kansen en mogelijkheden geven om de stad nog mooier en socialer te laten worden.

Werk is mijn ogen één van de belangrijkste pijlers om eigen keuzes te kunnen maken en een prettig bestaan op te bouwen. Het zorgt niet alleen voor inkomen, maar ook voor een grotere sociale omgeving, persoonlijke ontwikkeling en beweging. Mijn belangrijkste speerpunt is om zoveel mogelijk mensen in Tilburg aan werk te helpen dat past bij zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden.

14. Paul van Duijnhoven, 56 (m)

Mijn naam is Paul van Duijnhoven, nummer 14 op de lijst van de PvdA Tilburg voor de Gemeenteraadsverkiezingen en ik woon, sinds mijn studie hier al meer dan 25 jaar met veel plezier in Tilburg.

Onder het vorige kabinet is de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke overheidstaken bij de gemeente komen te liggen. Daarom doet het er nu meer dan ooit toe welke partijen vertegenwoordigd zijn in het lokale bestuur. Om die reden ben ik lid geworden van de PvdA omdat de PvdA staat voor een aantal kernwaarden, die in ons verkiezingsprogramma zijn vertaald naar “goed bestaan, goed werk en goede gezondheid”. Daar staan we als partij voor en daar sta ik als kandidaat raadslid voor.

Het gaat gelukkig economisch steeds beter in Nederland, maar nog niet iedereen profiteert van de toegenomen welvaart. In Tilburg leven er nog altijd 6500 gezinnen in de bijstand. Juist rondom die gezinnen komt de problematiek van bestaanszekerheid, werk en gezondheid, de centrale thema’s van de PvdA, bij elkaar. Als je geen baan hebt, wordt je bestaanszekerheid van jou en je gezin al snel direct bedreigd en het kan niet anders dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft voor je gezondheid.

Als raadslid zou ik me graag persoonlijk willen inspannen om de problemen van juist deze gezinnen aan te pakken. Het zoeken naar en het vinden van werk speelt hierbij een belangrijke rol. Het liefst zou ik zien dat geen enkele Tilburger meer werkloos zou zijn. Geen werkloosheid meer onder de jongeren, maar ook niet onder de grote groep 50-plussers die tijdens de afgelopen economische crisis in grote getalen hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook ik hoorde tot die groep, gelukkig heb ik inmiddels weer werk gevonden, maar ik weet wat het betekent om zonder werk te zitten.

Ik wil me daar de komende jaren graag voor inspannen, natuurlijk binnen de Gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Als Gemeenteraadslid moet je ook vaak de stad in en de wijken bezoeken. Ik geloof in bestuurlijke vernieuwing en de kracht en waarde van burgerinitiatieven. Niet langer meer alles van bovenaf, maar samen, van onderop!

Mijn speerpunten:

  • Werk voor iedereen
  • Een einde aan de armoede
  • Ruimte en aandacht voor de gewone Tilburger
  • Bestuurlijke vernieuwing

15. Rens Overeem, 30 (m)

Mijn naam is Rens Overeem, en ben mijn hele leven woonachtig in Tilburg. Momenteel woon ik samen met mijn vrouw in Oerle, maar in 2018 staat er een verhuizing naar de wijk Nieuw Jeruzalem op de planning. In het dagelijks leven werk ik aan de Tilburg University als inkoopadviseur. Daarnaast ben ik met erg veel plezier actief als basketballtrainer bij de Tilburgse basketballclub High Five.

Mijn hele leven heb ik veel interesse in politiek gehad. Helaas zie ik dat mensen vertrouwen verliezen in de politiek. Wellicht is dat terecht, maar dat neemt niet weg dat de politiek in potentie nog steeds de effectiefste manier is om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld om de klimaatverandering aan te pakken! Helaas zie ik dat op dit gebied burgers de kar moeten trekken. Mensen worden zich steeds bewuster van het klimaat, dat is winst, maar de politiek moet in mijn ogen véél meer doen om een vliegwieleffect te creëren. Er is momentum, gebruik dat dan ook! Wellicht is men zich nog niet genoeg bewust van de urgentie, en doet het pijn om onder ogen te zien dat we de afgelopen 40-50 jaar enorm veel schade hebben gedaan aan de natuur en het klimaat. In de gemeenteraad wil ik me puur richten op dit onderwerp. Tilburg moet ambitie tonen en voorop lopen in het bestrijden van klimaatverandering:

  • Alle sociale huurwoningen hebben zonnepanelen voor 2022.
  • Openbaar vervoer en vervoer per taxi in Tilburg volledig elektrisch voor 2021.
  • 300% meer opwek van groene energie rondom Tilburg voor 2022, 600% meer voor 2024.
  • Toename van het aantal bomen in Tilburg van 5 per dag (ongeveer 1500 per jaar).
  • Leaseregeling voor zonnepanelen voor alle Tilburgers (geen lening, maar leasen waarbij het plaatsen van zonnepanelen op je dak meteen voordelen oplevert voor de portemonnee van iedere Tilburger).