Kandidaat-raadslid #3

Stefan Jansen

Stefan Jansen

Over Stefan Jansen

Ontzettend trots ben ik op plaats 3 op de lijst van de PvdA in Tilburg. Mijn naam is Stefan Jansen en ik ben een geboren en getogen Tilburger die zich vol voor de stad in gaat zetten in de gemeenteraad. Dat wil ik met name gaan doen op de thema’s ‘werk’ en ‘armoede’.

Werk is een van de belangrijkste factoren in het leven. Het zorgt onder meer voor inkomen, waardering, het leveren van een bijdrage aan de maatschappij, omgang met collega’s en persoonlijke ontwikkeling. Ondanks de zeer goed draaiende economie zitten in Tilburg zo’n 7.000 mensen zonder werk thuis. De groep die meer of ander werk zou willen doen is nog veel groter. Het lukt in Tilburg onvoldoende de werkzoekenden te koppelen aan de ondernemers die personeel zoeken. Dat moet en kan beter en daar wil ik samen met de ondernemers en werkzoekenden aan gaan werken.

Dat er anno 2018 inwoners in armoede leven in een stad als Tilburg vind ik moeilijk te verkroppen. Dat moeten we niet accepteren, zeker niet waar het om kinderen gaat. De stad zit vol met ideeën hoe we armoede Tilburg uit kunnen krijgen. Van die energie kan veel meer gebruik van worden gemaakt. Tilburg moet in samenwerking met het onderwijs, de zorg, werkgevers en de mensen waar het om gaat die concrete ideeën gaan uitvoeren. Geen nieuw beleid, wel nú aan de slag.

Daarom wil ik voor Tilburg de komende vier jaar bereiken:

-op persoons- en gezinsniveau in beeld krijgen wie de personen zijn die werk zoeken en in armoede leven. Niet alleen de grote cijfers, maar terug naar de menselijke maat en individueel maatwerk;

-betere matching van werkzoekenden en ondernemers. Naar beide doelgroepen actiever inzet tonen als gemeente met nieuwe werkvormen en meer beschikbare uren;

-een gemeentelijk team dat actief op zoek gaat naar bewoners die in armoede leven en hen helpen bij het gebruik maken van bestaande regelingen. De (aanspraak op deze) regelingen simpeler maken, zodat er een hogere deelname komt;

-landelijke inzet vanuit de gemeente Tilburg voor één betaalmoment, een ander schuldenbeleid (kwaliteit bewindvoering, incassobeleid en deurwaarders) en aanpak van hoge kosten op gebied van zorg, energie en wonen;

-intensievere aanpak van schuldenproblematiek, zowel aan de preventiekant, als de probleemoplossingskant.