Senioren verdienen onze inzet!

Door Rita Barto op 6 maart 2018

De PvdA is er van overtuigd dat senioren een steeds belangrijkere rol vervullen in Tilburg. Niet alleen neemt het aantal senioren toe, maar zij zijn ook meer en meer de spil in de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Gelukkig hebben de meeste senioren geen extra voorzieningen nodig. Zij draaien net als ieder ander mee in de maatschappij. Maar de PvdA kijkt niet weg daar waar er extra aandacht nodig is voor senioren. Bijvoorbeeld voor goede en betaalbare huisvesting in de eigen buurt, voor goed welzijnswerk, en voor goede en betaalbare gezondheidszorg aan huis. Zeker nu er vanuit wordt gegaan dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Familie en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Alle mantelzorgers verdienen van ons een dik compliment! Maar goede ondersteuning  van professionals blijft altijd nodig. Veel senioren verzanden daarbij in bureaucratie en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dat moet anders en simpeler!

De gemeente zou eveneens moeten kijken hoe inwoners elkaar meer kunnen ontmoeten in de wijk. Bijvoorbeeld door meer budget voor ‘verrijk je wijk’-activiteiten en door het opzetten van ontmoetingspunten in buurten waar men de kans heeft elkaar te leren kennen.

Tot slot is het zeker voor senioren heel belangrijk dat het veilig is in Tilburg, zeker in de eigen wijk. Veilig op straat, veilig in het donker buiten, maar ook veilig in het verkeer. De PvdA wil de komende vier jaar extra inzet voor wandelaars en fietsers!

Kortom, de PvdA is er voor de senioren! Wij willen ons de komende vier jaar inzetten voor:

-voldoende arbeidsplaatsen voor de oudere werknemers

-meer geld voor ‘Verrijk je Wijk’-activiteiten en voor ontmoetingsplaatsen

-minder bureaucratie bij het gebruik maken van zorg

-voldoende betaalbare huisvesting voor ouderen in hun eigen wijk

-meer aandacht voor wandelaars en fietsers

Kandidaat-raadslid uitgelicht: Rita Barto (PvdA, plaats 5)

Rita Barto (71 jaar) is spreekbuis namens de senioren. Zij heeft zich op veel plaatsen in Tilburg specifiek voor deze doelgroep hard gemaakt. Haar motto is: iedereen moet mee kunnen doen in Tilburg! Voor dat doel wil ze zich de komende jaren in de gemeenteraad in gaan zetten. Kan zij op uw steun rekenen?

Rita Barto

Rita Barto

Mijn naam is Rita Barto en ik ben 71 jaar. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik van mening ben dat ook de stem van de senioren voldoende gehoord moet worden.  Omdat ik geen voorstander ben  van ‘one issue’ partijen stel ik mij  kandidaat bij mijn eigen Partij van de Arbeid. De

Meer over Rita Barto