Rita Barto

Rita Barto

Burgerraadslid

Woordvoerder voor de Reeshof | Portefeuilles: Sociale basis | Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Ouderen | Inclusie en mondiale bewustwording | Gezondheid en welzijn | Asiel, migratie en inburgering
Kees Stoffelen

Kees Stoffelen

Burgerraadslid

Woordvoerder voor Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel | Portefeuilles: Financiën | Ruimtelijke en fysieke domein | Vitale stad | Wonen | Klimaat en energie | Openbare orde en veiligheid
Sofie Meeuwissen

Sofie Meeuwissen

Burgerraadslid

Woordvoerder voor Oud-Zuid & -West | Portefeuilles: Bestaanszekerheid, werk & inkomen | Cultuur | Sociaal domein en inclusieve stad | Jeugd | Onderwijs