Standpunten

Zoeken

En verder…

Naast onze centrale thema’s pleit PvdA Tilburg voor:

Lees verder

Goed bestaan

Tilburg is een sociale stad. Elke Tilburger verdient een goed bestaan. Een goed bestaan gaat over werk en inkomen. Maar gaat wat ons betreft ook over meedoen, zingeving, goed en betaalbaar wonen, veiligheid, zeggenschap en zelf regie hebben over de keuzes die je maakt.

Lees verder

Goed werk

Werk zit in de genen van de Partij van de Arbeid. Voor Tilburg richten wij ons de komende jaren op behoud en uitbreiding van goed werk.

Lees verder

Goede gezondheid

Een goede gezondheid voor alle Tilburgers vraagt om een integrale aanpak. Het begint met een schone stad, een duurzame woning en een veilige werkplek.

Lees verder