Standpunten

Zoeken

Verkiezingsprogramma (’18-’22)

Natuurlijk hebben we ons oude verkiezingsprogramma ook voor je beschikbaar. Download hier de gehele tekst van ons verkiezingsprogramma.

Lees verder

Werk in uitvoering

Ons verkiezingsprogramma 2022 - 2026 is nog niet beschikbaar. We stellen ons programma op 23 november 2021 tijdens onze Algemene Ledenvergadering vast. Het programma wordt zo spoedig mogelijk na onze ledenvergadering hier gepubliceerd. We zijn trots op de verbondenheid van onze leden met mensen en organisaties in de stad en dankbaar voor alle signalen, tips en aanbevelingen.

Lees verder