6. Andere speerpunten

... Én nog meer actie voor iedereen!

Niet alle uitdagingen in onze stad vallen onder de vijf genoemde onderwerpen. Daarom nemen we hierna nog enkele actiepunten door die we vol enthousiaste willen gaan uitvoeren.

Lees hier hoofdstuk 6 van ons programma: 6. En nog meer actie