Door Bea Mieris op 6 januari 2015

Langer zelfstandig wonen in Tilburg

Piushaven 5De PvdA fractie vraagt aandacht voor het langer zelfstandig wonen in Tilburg.
Door de decentralisatie van de zorg zullen ouderen vaker en langer zelfstandig blijven wonen. Op zich een goede ontwikkeling maar het moet wel mogelijk zijn en de voorwaarden moeten goed zijn. De PvdA fractie vraagt het college alle voorwaarden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid in kaart te brengen en te bespreken met de raad, maatschappelijke organisaties en ouderen. Daar moeten oplossingen op maat uit voortkomen.
Lees hier de vragen: art.47zelfstandigwonen
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris