#4 Hans Rube

#4 Hans Rube

Over #4 Hans Rube

[email protected]

Beste lezer,

Een Thuis voor allen.

Tilburg moet een warm, gastvrij, toegankelijk en rechtvaardig Thuis zijn voor alle inwoners. Als PvdA-kandidaat vind ik dat Tilburg toe is aan een stadsbestuur dat opkomt voor de belangen van alle burgers; voor elke wijk- en dorpsbewoner. Een stadsbestuur dat zorgt voor een waardig Tilburgs Thuis voor alle Tilburgers, jong en oud, arm of rijk.

De afgelopen twee perioden, waarin de PvdA niet in het college vertegenwoordigd was, is dat in mijn ogen onvoldoende gebeurd. Er is in het centrum veel gebouwd voor kapitaalkrachtige investeerders. Maar tegelijk is elders in de samenleving veel afgebroken en teveel beloften zijn niet waargemaakt.

Als burgerraadslid heb ik me de afgelopen jaren hard gemaakt voor een andere aanpak. Als journalist, ik ben onder andere columnist van tilburgers.nl. , en ook als actieve binnenstadbewoner. Samen met mijn echtgenote Hetty van Beek woon ik al vele jaren in het centrum van Tilburg.

Sluipverkeer in het centrum stopt in mijn ogen niet door een blokkade op te werpen in alleen de Nieuwlandstraat, een echte autoluwe binnenstad begint bij:

  • Een knip in de Cityring
  • Het aanleggen van transferia
  • Parkeren in het centrum en omliggende wijken met name te reserveren voor bewoners

Ik pleit voor goede veilige fietsverbindingen en brede begaanbare stoepen.

Er moet een einde komen aan de exploitatie van veel te dure, kleine studenten’hokken’, waarbij tevens voor hen geen ruimte genoeg is voor het neerzetten van afvalcontainers of fietsen.

Ondernemers in de binnenstad moeten compensatie krijgen vanwege omzetderving, niet alleen door de lockdown, maar ook als gevolg van de voortdurende afsluiting van straten.

En wat mij betreft mag er meer geld naar cultuur: Volkstheater De Boemel bijvoorbeeld moet net zo behandeld worden als Paradox en de NWE Vorst.

Laten we samen streven naar een groen en gezond leefmilieu en een eerlijk, sociaal bruisend Tilburg.

Tot slot: geen nieuwe distributiecentra of industrieterrein in ons groene buitengebied. Wijkevoort moeten we ontwikkelen voor stadslandbouw. Tilburgers produceren daar dan straks vlak bij de deur zelf hun eigen eten.

Met vriendelijke groet,

Hans Rube
Nummer 4 op de lijst van PvdA Tilburg