Nu investeren in kwaliteit van verpleeghuizen.

24 april 2017

Artikel van PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer eerder verschenen op PvdA.nl De PvdA wil nog dit jaar 200 miljoen euro extra investeren in de verpleeghuizen. Ouderen verdienen goede zorg en een waardige oude dag. Meer geld voor betere ouderenzorg. Deze belofte deden alle partijen tijdens de campagne. En nu de verkiezingen zijn geweest is het

lees verder »

Guus Sluijter over armoede in T-Splitsing magazine

12 april 2017

Ons raadslid Guus Sluijter heeft meegewerkt aan T-Splitsing; een blad van een 13 studenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Zij hebben de politieke sfeer in Tilburg onderzocht en doen daar in hun tijdschrift T-Splitsing verslag van.  In het blad vind je een interview met Guus over het plan tegen armoede. Lees hier het hele

lees verder »

Een stadsmensa in de Spoorzone

door Bea Mieris op 11 april 2017

Gisteren is een PvdA motie over de wenselijkheid van een stadsmensa in de Spoorzone door het college overgenomen. Deze lang gekoesterde wens van de Studentenraad in Tilburg is hiermee nieuw leven ingeblazen.

lees verder »

Hij komt er! De fietstunnel onder Ringbaan Zuid.

door Bea Mieris op 11 april 2017

In december 2015 is een PvdA motie over een onderzoek naar een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid door het college overgenomen. Deze week bereikte ons het bericht dat het college deze motie daadwerkelijk gaat uitvoeren. Goed nieuws voor leerlingen en studenten die onderwijs volgen op de onderwijscampus Stappegoor en voor andere Tilburgers die richting het Stappegoorgebied fietsen.

lees verder »

Winst of verlies? Luister en leer!

door Yusuf Celik op 6 april 2017

De Partij van de Arbeid heeft op 15 maart bij de landelijke verkiezingen een dreun van de kiezer gehad. Dat is flink balen, maar een dergelijke correctie kan ook een opmaat zijn voor de noodzakelijke bezinning, vernieuwing en verjonging. In Tilburg hebben we een afdeling en fractie die als voorbeeld kan dienen voor het landelijke

lees verder »

Nu vooruit met het klimaatplan!

door Yusuf Celik op 3 april 2017

Vorig jaar kreeg je als PvdA’er in de raad toch goede zin in de toekomst. Onze motie om te komen tot een lokaal klimaatplan werd met een meerderheid aangenomen. Het Tilburgse klimaatplan dreigt nu, met het ‘vooruit’-schuiven van de behandeling naar eind juni, te sneuvelen.

lees verder »

Alternatief voor digitale bezoekersapp parkeren

door Yusuf Celik op 30 maart 2017

De PvdA-fractie heeft op 31 oktober van het afgelopen jaar het onderwerp ‘Digitale bezoekerspas parkeren’ voor bespreking geagendeerd in de commissie Leefbaarheid van de gemeenteraad. Inmiddels is bekend dat het college maatregelen heeft getroffen om de PvdA en bewoners tegemoet te komen. Daar is de fractie blij mee. Aanleiding voor de agendering was dat de PvdA

lees verder »

Gemeente Tilburg ondertekent ‘Verklaring van Dordrecht’.

door Guus Sluijter op 20 maart 2017

Naar aanleiding van vragen van PvdA raadslid Guus Sluijter heeft Tilburg besloten om de “Verklaring van Dordrecht” van Transgender Netwerk Nederland te ondertekenen. Tilburg is daarmee de eerste Brabantse gemeente die verklaart als werkgever geen onderscheid te willen maken voor  transgenders. De PvdA zet zich in voor een open en diverse samenleving. Daarin past emancipatie voor iedereen: man, vrouw, lesbienne, homo,

lees verder »

Waar staat de PvdA voor? Een verbonden samenleving

door Yusuf Celik op 9 maart 2017

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste

lees verder »

Armoedebestrijding in Tilburg kan Beter!

door Guus Sluijter op 1 maart 2017

De PvdA Tilburg presenteert op dinsdag 7 maart haar plan tegen armoede: ‘Armoedebestrijding kan Beter!’ Iedereen die mee wil praten over een betere aanpak van de armoede in Tilburg is van harte welkom. Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg van 19.30 uur tot 22.00 uur. De Tilburgse PvdA wil in gesprek met vertegenwoordigers van

lees verder »

Column ‘avondje zorg, zorgen van Tilburgers’

door Yusuf Celik op 24 februari 2017

– Geïnspireerd op Nico Dijkshoorn – Avondje zorg. Over zorgen van Tilburgers Over systemen en werkelijkheid Maatwerk en zicht hebben op mensen, Ook zicht hebben op de Toegang Wat kost een naambordje Om de Toegang toegankelijk te maken Hebben we niet gewoon toegankelijke Jacquelines nodig Jeugd heeft Toegang via Jacqueline, Senioren hebben Toegang via Rita Hebben vrijwilligers

lees verder »

Sharon Dijksma in gesprek met omwonenden van het spoor.

21 februari 2017

In gesprek met omwonenden spoor uit Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Staatssecretaris Sharon Dijksma neemt de Brabantroute PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma reist op maandag 6 maart met de trein door Brabant. In het gezelschap van (kandidaat)-Kamerleden en omwonenden van het spoor legt Dijksma een deel van de Brabantroute af. Overlast spoor terugdringen Dijksma heeft zich de afgelopen jaren

lees verder »