2 april 2014, om 22:30, Levensbouw | Levensbouw

Algemene Leden Vergadering

Het moge duidelijk zijn: we hebben als PvdA Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen een historische nederlaag geleden. We zijn van 11 zetels naar 5 zetels gegaan.  Wij ervaren dit als een stevige klap. Natuurlijk hebben wij bij dit verlies veel last ondervonden van de Haagse bezuinigingswind. De haperende economie heeft geleid tot veranderingen op het gebied van zorg, wonen en inkomen en wij worden nu aangesproken op de pijnlijke keuzes die zijn gemaakt.

Maar we moeten niet alleen naar Den Haag kijken; ons verlies heeft ook Tilburgse wortels. De afgelopen vier jaar hebben onze  wethouders en raadsleden  goede keuzes en besluiten genomen. Als  PvdA Tilburg hebben wij dat onvoldoende naar de bevolking weten over te brengen. Onze kiezers zijn thuis gebleven of zijn naar andere partijen overgestapt.

Ondanks dit verlies; wij doen nog steeds mee in de gemeenteraad. Met 5 zetels zijn wij bijvoorbeeld even groot als een CDA of een VVD. Maar met die 5 zetels zijn wij een partij geworden die niet nodig is voor een coalitie. Het is lang geleden dat ons dat is overkomen. Wij zijn bereid mee te doen aan het bestuur van de stad mits we uitgenodigd worden. We willen alleen meedoen als wij afspraken kunnen maken over de kernwaarden van de PvdA.  Lukt dat niet, dan kiezen we voor de oppositie. Wij kiezen voor een herkenbaar links geluid.

Met de fractie, het bestuur en onze leden willen wij een herstelplan maken om de komende jaren de verloren gegane kiezersgunst terug te winnen. Wij gaan deze verkiezingen evalueren om daar lering uit te trekken. De veerkracht van onze afdeling is groot en wij kunnen rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die bereid zijn te knokken voor de sociaaldemocratie.

Wij willen alle stemmers bedanken die bij de verkiezingen voor ons gekozen hebben. Wij feliciteren onze verkozen fractieleden en betuigen dank aan de oude  fractieleden die het stokje aan de opvolgers overdragen. Met die steun willen wij verder gaan. Wij blijven strijdbaar en knokken voor de sociaaldemocratie. Zorg in de buurt, werk maken van meer banen, wonen voor iedereen betaalbaar houden en zorgen dat iedereen kan meedoen: dat zijn onze kernwaarden die niet verloren mogen gaan.

Op woensdag 2 april is er een ALV in ons pand Levensbouw, aanvang 20.30 uur en inloop vanaf 20.00 uur. Wij moeten de discussie over de verkiezingen eerst met de leden voeren. Onze leden ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Auke Blaauwbroek en Frans  Post