22 maart 2017, om 22:30, Levensbouw | Levensbouw

Algemene Ledenvergadering

Bespreking jaarverslag en jaarrekening. Stand van zaken kandidaatstellingscommissie, programmacommissie en campagne Tweede Kamerverkiezingen.