4 september 2014, om 22:00, Levensbouw | Levensbouw

Bestuursvergadering (verplaatst naar donderdag!)

Het bestuur vergadert structureel elke eerste woensdag van de maandag en zit daarnaast op aparte moment samen om lopende zaken te bespreken. Tijdens de vergaderingen op woensdag bent u als lid of niet lid van harte welkom om aan te sluiten en aanwezig te zijn. Mogelijk dat u ook inspraak wil hebben om iets kenbaar te maken aan het bestuur of fractie.

Indien u interesse heeft om bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn kan u zich aanmelden via de secretaris via secretaris@pvdatilburg.nl. Wij hopen u snel te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Tilburg