9 juli 2016, om 12:00, Levensbouw | Levensbouw

Bijeenkomst fractie gemeentefinanciën

Zaterdag 9 juli a.s. komt de gemeenteraadsfractie in een open vergadering bijeen vanaf 9.30 uur in het Pand Levensbouw aan de Melis Stokestraat 40. Wij gaan ons voorbereiden op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van maart  2018 en op de aanstaande begrotingsbehandeling in het najaar in de Raad. Daarom presenteren wij aan elkaar en ook graag aan jullie welke thema’s wij de komende maanden oppakken om de stad te laten zien waar wij als PvdA voor staan. Willem Bongaerts, de bedenker van de impulswijkenaanpak (meer aandacht voor minder goede wijken), verzorgt daarnaast een inleiding waarin hij zal pleiten om de impulswijken niet te vergeten en weer hoog op de politieke agenda te plaatsen. Hans Krosse en Daan Krosse verzorgen tenslotte  een inleiding hoe we effectieve  politiek kunnen bedrijven rond de gemeentefinanciën. De fractie zorgt voor koffie, koeken en worstenbroodjes en wij gaan naast de inleidingen van Hans en Willem graag met jullie in debat over de koers die we willen gaan lopen. Voel je daarom van harte uitgenodigd en geef even een berichtje aan AukeBlaauwbroek@raadtilburg.nl of je van plan bent om te komen.
Tot zaterdag de 9de. De koffie staat dan voor je klaar. De bijeenkomst duurt tot 12.00 uur.

Met vriendelijke groet, Auke Blaauwbroek, gemeentefinancienfractievoorzitter