21 januari 2015, om 22:00, Levensbouw | Levensbouw

Expertmeeting “Tilburg werkt!”

Expertmeeting:  “Tilburg werkt”.

We zijn na de verkiezingen gestart met een werkgroep Arbeid. We willen op lokaal niveau een standpunt innemen op de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. We willen daarbij enerzijds aansluiten bij landelijk beleid en anderzijds mogelijk zelfs richting kunnen geven aan dat landelijke beleid. We hebben een programma uitgestippeld tot maart 2018 waarin wij een aantal bijeenkomsten organiseren om zo tot een breed gedragen positionering te komen van onze partij rond het thema Arbeid.

De eerste bijeenkomst (Expertmeeting) heeft als doel onze ideeën voor te leggen aan experts en een eerste stap te maken in het bepalen van thema’s. Verder zullen leden van de partij (in ieder geval fractie, bestuur en werkgroep) aanwezig zijn om van gedachten te wisselen. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 20.00 – 22.00 uur op het Pand Levensbouw (Melis Stokestraat 40 in Tilburg).

 Patrick Vermeulen (coördinator werkgroep Arbeid)

Auke Blaauwbroek

Jordy Sweep