7 maart 2017, om 17:30, Tilburg University Auditorium | Tilburg University Auditorium

Brabants Verkiezingsdebat ‘Inkomen voor nu en later’

Op dinsdag 7 maart vindt in het Auditorium van de Universiteit van Tilburg het Brabants Verkiezingsdebat plaats. Deze middag wordt georganiseerd door de twee grootste studieverenigingen van de Universiteit van Tilburg, Magister JFT en Asset, in samenwerking met denktank/kennisnetwerk Netspar.

Deze middag gaan  kamerleden van VNL, CDA, D66, VVD, SP en PvdA zullen onder leiding van Jort Kelder met elkaar in debat.

Het thema van deze middag is ”Inkomen voor nu en later” Er zal hierbij worden ingegaan op verschillende financiële/economische thema’s, zoals het leenstelsel en vaste/tijdelijke arbeidscontracten, maar ook verschillende stellingen omtrent de AOW zullen aan bod komen. Hierbij kan worden gedacht aan de AOW leeftijd, individualisering van het aanvullend pensioen, het zelf kiezen van je pensioenuitvoerder, etc.

U bent bij deze van harte uitnodigen om deze middag bij te wonen. Na afloop vindt er een borrel plaats waar de aanwezigen de middag kunnen nabespreken. Gezien de beperkte capaciteit van het auditorium gelieve van tevoren aan te melden. Dit kan via de volgende website: www.brabantsverkiezingsdebat.nl