17 januari 2017, om 22:00, Peerke Gebruikte Meubelen, Korvelseweg 159 | Peerke Gebruikte Meubelen, Korvelseweg 159

Challenge armoedebestrijding

In Tilburg leven te veel vrouwen en mannen, gezinnen en kinderen van een inkomen onder de armoedegrens. En dat aantal loopt jaarlijks op. Voor de 6500 kinderen in die gezinnen is er weinig perspectief. Armoede blijkt vaak erfelijk. De PvdA ziet dat de gemeente Tilburg veel regelingen heeft en ook veel geld uitgeeft aan de armoedebestrijding: meer dan 24 miljoen in 2017. Veel organisaties doen hun uiterste best  om armoede aan te pakken en de gezinnen en kinderen te helpen.  Maar het kan en moet beter, veel beter. De PvdA Tilburg werkt aan een nieuw plan voor de aanpak van armoede in Tilburg.

Wie gaat de uitdaging aan en komt met het beste nieuwe idee om arme mensen in Tilburg nieuw perspectief te bieden, om het hen mogelijk te maken echt mee te doen, om te helpen bij het voorkomen van schulden?

Voor het beste, meest innovatieve en creatieve idee stelt de PvdA Tilburg €1000,= beschikbaar: om in de praktijk te laten zien dat ’t werkt of op een andere manier te besteden aan de uitvoering van het beste idee. 
 Aanmelden en informatie Guus Sluijter, gemeenteraadslid voor de PvdA, guussluijter@raadtilburg.nl