20 juni 2017, Wijkcentrum De Ypelaer | Wijkcentrum De Ypelaer

Fractievergadering

U kunt altijd een fractievergadering bijwonen. Elke dinsdag vergaderen we en bespreken dan de agenda’s van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen.