Bespreking Nota Bestaanszekerheid

30 september 2019

De Commissie Armoede van de Tilburgse gemeenteraad heeft de nota Bestaanszekerheid behandeld. Voor de PvdA natuurlijk een ongelofelijk belangrijk thema! Lees hier de inbreng van Yusuf:

Koopkracht Tilburgerse minima verder onder druk

De stofwolken van Prinsjesdag zijn opgetrokken. Het gaat goed met Nederland en Minister president Rutte wil dat mensen ook gaan voelen dat het beter gaat. De koopkrachtplaatjes vlogen afgelopen week in het rond. 2,1% hier en 4 procent daar. Maar wat lezen we in de kantlijn bij het NIBUD. De maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht te verbeteren, hebben weinig tot geen invloed op de portemonnee van mensen met een (bijstands)uitkering. Een alleenstaande in de bijstand heeft volgend jaar slechts 14 euro per maand meer te besteden dan nu.

Wat kunnen we als gemeenten doen om de situatie van de kwetsbaren te verbeteren? We zijn blij om te lezen dat het college inzet om maatwerk te bieden. Mensen hebben hulp nodig om door het Ingewikkelde stelsel van toeslagen geloodst te worden. Ook dat u kijkt naar gezondheid en participatie, de zogenaamde integrale benadering, stemt ons tevreden. Net zoals de continuering van het schuldenoffensief. U wilt inzetten op preventie en vroegsignaleren en wil de overdraagbaarheid van armoede, van ouder op kind, aanpakken. De PvdA vind u aan uw zijde om deze ambities na te streven.

Tegelijkertijd zien we in de nota zeer pijnlijke maatregelen staan. In de meerjarenbegroting vraagt u ons een bezuiniging van drie miljoen te steunen. Een bezuiniging die grotendeels ten koste gaat van de inkomensondersteunende maatregelen. Hetgeen mensen direct in de portomonnee raakt. U verlaagt de inkomensdrempel van de meedoenregeling en de collectieve ziektekostenverzekering minima. Minder minima kunnen daar gebruik van maken. Het meest pijnlijk vinden we dat u 6,5 ton snijdt in de bijdrage ziektenkosteverzekering en de individuele inkomenstoeslag. De toeslag voor mensen die 5 jaar of langer in de bijstand zitten en geen enkele reserves hebben. Samen goed voor een bedrag van 220 euro op jaarbasis. Wat blijft er over van de koopkrachtplaatje van onze aller kwetsbaarste Tilburgers? Ja, Die kachelt achteruit.

Het onderzoeksrapport van Pantheia is op dit punt toch heel duidelijk. Ze concludeert het volgende: “Beperk inkomensondersteunende maatregelen niet: Regelingen als Meedoen en CZM brengen weliswaar hoge uitgaven met zich mee, maar betekenen veel voor de gebruikers. Beperking van de regelingen zal in een aantal gevallen juist leiden tot meer problemen en hogere kosten, bijvoorbeeld doordat mensen te laat medische hulp inschakelen om kosten te vermijden.” Of zo valt later te lezen via schuldhulpverlening een beroep moeten doen op duurdere ondersteuning. Toch zet u vanaf 2021 het mes erin. Waarom wijkt u af van het advies? Kunt u me vertellen hoeveel Tilburgers u verwacht die zorg gaan mijden en wat de kosten hiervan zijn?

Het tempo waarop u mensen gaat bereiken, u wilt er 750 bedienen, baart ons tevens zorgen. Maatwerk en de integrale gedachte zoals gezegd prima, maar op 18.000 minima huishoudens, wilt u dus 4% van de minima bereiken. De andere 96% merkt niets van maatwerk, alleen van de korting die uw college hen oplegt. Weet u wie het meest gebruikt maakt van de individuele inkomenstoeslag? Gehuwden met kind(eren) van 4-11 jaar en alleenstaande ouders met kind(eren) van 12-17 jaar.

Dan over uw ambitie om geld te besparen aan de voorkant. Wij zijn benieuwd hoe dat gaat doen. U wilt met sportverenigingen in gesprek. Met organisaties van vrijwilligers zonder winstoogmerk. Die vaak al elk dubbeltje drie keer omdraaien. In de sportnota lezen we er niets over. Legt u de rekening niet op de verkeerde plek?

Ook stelt u energie coaches aan en gaat u op pad. U heeft het niet over de bekostiging van de maatregelen. Kunnen we er van op aan dat u de woningcorporaties op hun wettelijke verantwoordelijkheid wijst om energiebesparende maatregelen te treffen? Dat lijkt ons zinvoller dan mensen zonder geld te adviseren om geld uit te geven aan maatregelen.

De PvdA ziet dat er mbt armoedebestrijding een kentering nodig is om de status quo te doorbreken. Regelingen afbouwen is wat ons bespreekbaar als we maar daadwerkelijk resultaten zien. Wel in die volgorde. We laten niemand los. De PvdA wil derhalve voorstellen meer tijd te nemen om de omslag te maken. Dit voorstel heet bestaanszekerheid maar gaat 96% van de minima huishoudens op de korte termijn meer financiële onzekerheid bieden. Wie wordt daar nou gezonder en gelukkiger van?

De nota wordt op 21 oktober in de gemeenteraad behandeld en is hier na te lezen: https://tilburg.notubiz.nl/document/7967290/1