Door Yusuf Celik op 4 september 2017

College presenteert vrijblijvende energievisie

Klimaatverandering is een feit. We hebben allen de verantwoordelijk om het tij te keren. Zowel als individu, gezin, bedrijfsleven, als landelijke overheid en dus zeker ook als lokale overheid. We moeten samen veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. 

Ook om onze afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen. Met de import van fossiele brandstoffen steunen we indirect corrupte regimes zoals Rusland, Saudie Arabie en Venezuela. Dat willen we niet. 

We bespreken vandaag daarom een belangrijk document voor de toekomst. De energievisie. 

In uw energievisie zegt u dat alle zeilen bijgezet zullen moeten worden om een klimaatneutraal Tilburg in 2045 te realiseren. Het huidige tempo in het verminderen van het energiegebruik. Tussen 2010 en met 2015 een afname met 6%. En het percentage duurzame energie in de energievoorziening van Tilburg welk gestegen is met 0,6% stemt u pessimistisch. Sterker nog u zegt op het huidige tempo we de doelstellingen in 2045 niet halen. U wilt er een schepje bovenop. Prima. 

U komt vervolgens met een oplossing. Er dient een versnelling van energiebesparing van 1% per jaar naar 1,5% per jaar plaats te vinden. En daarnaast een toename van de hoeveelheid duurzame energie van 0,2 % per jaar naar 1,5% per jaar.

Papier is geduldig en uw oplossing oogt mooi met klimaattafels, roadmaps en greendeals en daadkrachtig met zulke targets. Maar is het niet zo dat we afgelopen jaren ook ambitieuze doelstellingen hadden. Die hebben we niet gehaald. Ik zou graag een evaluatie zien van onze huidige inzet voordat we conclusies trekken of zaken werken of niet. Kunt u me vertellen of er al een evaluatie van de bestaande Green Deals of Nul op de Meter voor handen is?  Wat werkt wel of niet en waarom werkt het? Hoe komt het dat we de doelstellingen niet hebben gehaald?

Naast deze onderbouwing misten we in het stuk ook de concrete vertaling van het klimaatplan. Een meerderheid van de raad, met PvdA, D66, GL en SP, constateerden dat de gemeente Tilburg vanuit goed rentmeesterschap een medeverantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van verdergaande klimaatverandering; – dat de lokale overheid een substantiele bijdrage kunnen leveren aan klimaatdoelstellingen; en dat het huidige lokale klimaatbeleid van de gemeente Tilburg een financieel vrijblijvend karakter heeft en versterkt kan worden. En dat we daartoe het college opriepen om voorbereidingen te treffen voor een lokale klimaatverordening, en u daarbij vroegen om een jaarlijkse klimaatbegroting te presenteren. Na het lezen van het document en de antwoorden die ik kreeg op mijn informatieve vragen is het me duidelijk. U heeft er geen trek in. Sterker nog u voorziet een nog kleinere rol voor de lokale overheid. Dat vinden wij jammer. Klimaatbeleid hoort niet vrijblijvend te zijn. Dat station zijn we gepasseerd. U kennelijk niet. De lokale overheid moet juist de toon zetten. Het goede voorbeeld geven en de richting uitzetten.

Ik herinner u aan de zaak Urgenda. Als politieke partijen niet gezamenlijk kunnen komen tot effectievere maatregelen dan voorzie ik (in het hypothetische geval) dat bijvoorbeeld leden van het Milieucafe binnen afzienbare tijd per rechter een stringenter lokaal klimaatbeleid afdwingen bij de rechter. Beste college, sla ons advies en de wens van de meerderheid van de raad niet in de wind. Onze energievisie en de doelstellingen zijn wat ons betreft, en volgens mij staan de andere initiatiefnemers  GL, D66 en SP daar ook nog zo in, niet vrijblijvend. Gaat u nog aan de slag met de wens van de raad?

Yusuf Celik

Fractievoorzitter PvdA Tilburg

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik