Kranen tekenen de stad, mensen maken het

Door Yusuf Celik op 6 november 2017

Tilburg is een stad in beweging. Kranen tekenen de stad. De Piushaven bruist. Stappegoor wordt een prachtige woonwijk. De Spoorzone is uit de knop en in bloei.

Het bruist in delen van de stad, maar veel Tilburgers merken nog niets van die bubbels. Ik spreek over de 45.000 Tilburgers die leven op het bestaansminimum, over de zevenenhalf duizend langdurig werklozen. De balans is zoek. Onze leus is dat wij niemand loslaten. Dat we investeren in mensen in plaats van stenen.
Alle Tilburgers verdienen een goed bestaan, met goed werk en een goede gezondheid. Voor een ongedeelde Tilburg met haar prachtige stadsdelen. De mooiste bloemen groeien immers aan de randen van de stad. En U weet ook dat er om te bloeien liefde, aandacht en energie nodig is. Daar strijden wij voor.

Vandaag de laatste begroting van dit college. Tijd om de balans op te maken. Er is natuurlijk veel goed gegaan en grote ontwikkelingen die wij de vorige periode in gang hebben gebracht zijn gelukkig doorgezet. Een Agenda Sociaal van onderop. Een humane opvang van vluchtelingen, maar ook de zorgen van buurtbewoners proberen te begrijpen. Daar waar het college met verstandige besluiten kwam, zoals ook het vertrouwensexperiment, hebben we steun verleend en vertrouwen gegeven.

Verantwoordelijkheid nemen is niet altijd makkelijk, maar ik heb me als nieuwkomer soms verbaasd over keuzes die gemaakt werden. Keuzes die vaker in het voordeel uitvielen van de Happy Few. Met verbazing hebben we de invoering van het Tilburgs Alternatief en het afschaffen van beschut werk meegemaakt. Gelukkig hebben wij dat terug weten te draaien.

Verbazing ook over de hoge ambities over burgerparticipatie en duurzaamheid die op papier toegankelijk waren, maar in de praktijk onbereikbaar bleken voor die 45.000 Tilburgers op het bestaansminimum. Maar ook over de uitwerking van burgerinitiatieven uit de stad. Waar zijn het Sportkanaal of de Korvel Kiosk bijvoorbeeld gebleven? Of was het geld op na het prachtige Spoorpark?

Ik constateer ook dat de belofte die is gedaan tijdens de perspectiefnota, dat er ook sociale investeringen uit de Reserve Grootschalige Investeringen konden worden gehaald, voor de bühne was en niet is nagekomen. De 10,9 miljoen die over was uit het sociaal domein zit in deze begroting in stenen. Zonder blikken of blozen wel 12 miljoen in het meerjarig onderhoudsprogramma doorschuiven. U meet met twee maten. Daar krijgen wij geen energie van.

Welk alternatief bieden wij? De Partij van de Arbeid presenteerde u tijdens de behandeling van de perspectiefnota 1 amendement met zes concrete punten om te werken aan een beter bestaan, meer werk en een gezonder Tilburg. Zoals aangekondigd komen we nu met de uitgewerkte moties.

Zekerheid van inkomen geeft een stevige basis voor een goed bestaan. Het maakt dat je de rekeningen kunt betalen en boodschappen kunt doen. De verandering van de arbeidsmarkt en de opkomst van robotisering zet bestaande zekerheden onder druk. Met oproepcontracten en payrollconstructies verschuiven bedrijfsrisico’s steeds vaker naar werknemers. Wij vinden dat een onwenselijk. De PvdA Tilburg wil een rem op dit soort flexibilisering. Tegenover vast werk zal een vast contract moeten staan. Van buschauffeurs van Arriva kunnen we niet verwachten dat zij verplicht worden een gebroken dienst met een pauze van vier uur te werken. We beginnen eerst bij onszelf: de gemeente. Wij willen af van de payroll constructie. Wat wil dit college?

Voor een goed bestaan is meedoen ook van belang. Onderwijs, sport, groen en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Tilburgers. De PvdA Tilburg pleit voor een ruim en toegankelijke Meedoenregeling, een juiste aanwending van de Klijnsma middelen en wil voor de arme jeugd een stap extra doen door een investeringsfonds voor een goede start in het leven te roepen.

Als het gaat om werk dan zetten we volop in om een maatregelenpakket uit te voeren om langdurig werklozen maatwerk en droomruimte te bieden. Of het een tussenbaan is, het vertrouwensexperiment, het stimuleren van meeneembare voorzieningen, het voorkomen van de armoedeval, een integrale aanpak tussen GGZ en Werk en Inkomen, de Brigade Tilburg Werkt of een melkertbaan 2.0. Doe iets wethouder. Er is beweging nodig op uw dossier. Nieuwe energie. Ook dit jaar is het aantal langdurig werklozen toegenomen.

Natuurlijk willen we ons sterk maken voor een gezond Tilburg. De PvdA Tilburg vindt het belangrijk dat met name in wijken waar problemen zich opstapelen extra ingezet moet worden op verbetering van omstandigheden die de gezondheid van bewoners beïnvloeden. De wijkverpleegkundige speelt wat ons betreft een centrale rol in deze plannen.

We hebben een aantal weken geleden gesproken over onze energievisie. Wij wilden af van het vrijblijvende karakter van ons klimaatbeleid, net als het nieuwe kabinet nu. Op dat moment was de wethouder duurzaamheid nog niet zo ver. Nu misschien wel? We doen een voorstel om het principe voor te bereiden zodat onze inwoners richting de verkiezingen zelf kunnen kiezen.

Een goed bestaan, goed werk en goede gezondheid, dat is wat wij voor alle Tilburgers wensen. In een verbonden en inclusieve stad. Niet voorbehouden aan de Happy Few. Met liefde, aandacht en nieuwe energie. Kranen tekenen misschien de stad, maar mensen maken het.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik