Raadslid

Yusuf Celik

Wijken en sociale basis | Transformatie en sturing in het sociale domein | Arbeidsparticipatie | Armoedebestrijding en inkomensondersteuning | Sport | Openbare orde en veiligheid | Mobiliteit en parkeren | Klimaat en energie | Schoon en afval | Samenwerken en netwerken | Mondiale bewustwording | Financiën | Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening | Huishoudelijke zaken en bestuur |

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik de opleiding Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg gevolgd en afgerond. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider Verenigingsontwikkeling en gebiedscoördinator Feijenoord bij Rotterdam Sportsupport. Daar probeer ik de stad Rotterdam in beweging te brengen.

De afgelopen vier jaar heb ik me als raadslid ingezet voor de stad. Dat heb ik met veel liefde en plezier gedaan. Ik heb zowel binnen als buiten de raadszaal veel ondernomen om de stad sterker en socialer te maken. In het gemeentehuis door acht initiatiefvoorstellen te lanceren en me hard te maken voor onze idealen en in de stad door dat te vertalen naar het doen. Bijvoorbeeld door een Sportdag voor vluchtelingen en wijkbewoners te organiseren, schoonmaakacties op touw te zetten, stages te lopen bij diverse afdelingen van onze gemeente, werkbezoeken af te leggen bij diverse instellingen en gewoon het gesprek aan te gaan en te luisteren.

Kampioenen van Vooruit:

Wie is Yusuf Celik?