Raadslid

Yusuf Celik

Wijken en sociale basis | Transformatie en sturing in het sociale domein | Arbeidsparticipatie | Armoedebestrijding en inkomensondersteuning | Sport | Openbare orde en veiligheid | Mobiliteit en parkeren | Klimaat en energie | Schoon en afval | Samenwerken en netwerken | Mondiale bewustwording | Financiën | Bedrijfsvoering en publieke dienstverlening | Huishoudelijke zaken en bestuur |

Mijn naam is Yusuf Celik (40 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem.

Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor iedereen die een helpende hand nodig heeft. Onze fractie bestaat uit vier personen, twee raadsleden en twee burgerraadsleden. Samen met mijn collega Hans Rube nemen wij de volgende onderwerpen voor onze rekening:

  • Armoede
  • Werk en inkomen
  • Verkeer
  • Duurzaamheid
  • Wijken
  • Jeugd
  • Financiën
  • Chroom-6
  • Sport

Ik maak graag een afspraak met u, ik ben te bereiken via telefoonnummer 06-23331817 of e-mail [email protected]

U kunt me eventueel volgen via twitter: @yusintil

 

Meer weten over Yusuf en zijn ideeën voor een sterker en socialer Tilburg?

Onlangs verscheen er een interview met Yusuf op Omroep Tilburg. Het interview is ook gepubliceerd op Facebook en is hier te vinden.

Zijn inzet voor gelijke kansen is in een dubbel interview opgetekend door het Brabants Dagblad en is hier na te lezen.

Yusuf heeft samen met Maarten (VVD Tilburg) ook een podcast opgenomen voor het programma Politiek Gelul. Dat is hier na te luisteren.

 

Terugblik periode 2014-2018

De afgelopen vier jaar heb ik me als raadslid ingezet voor de stad. Dat heb ik met veel liefde en plezier gedaan. Ik heb zowel binnen als buiten de raadszaal veel ondernomen om de stad sterker en socialer te maken. In het gemeentehuis door acht initiatiefvoorstellen te lanceren en me hard te maken voor onze idealen en in de stad door dat te vertalen naar het doen. Bijvoorbeeld door een Sportdag voor vluchtelingen en wijkbewoners te organiseren, schoonmaakacties op touw te zetten, stages te lopen bij diverse afdelingen van onze gemeente, werkbezoeken af te leggen bij diverse instellingen en gewoon het gesprek aan te gaan en te luisteren. Daar is ook een filmpje van verschenen dat ‘Kampioenen van Vooruit’ is genoemd en gaat over mensen die zich inzetten voor hun wijk en medebewoners. 

Kampioenen van Vooruit:

Wie is Yusuf?

https://www.youtube.com/watch?v=lEBK2J55APM