Meedoen is winnen – Behandeling Sportnota

30 september 2019

Op dinsdagavond 30 september is in de Commissie Sport de Sportnota besproken. Yusuf had hier de volgende bijdrage:

Vandaag bespreken we de sportnota. Een nota waar we lang naar uitgekeken hebben en waarin we kaders voor de komende jaren gaan vaststellen. Een nota waarin sport en bewegen in positie zou moeten komen om meer dan ooit bij te dragen aan een gezond en gelukkig Tilburg. En waarbij vanuit de PvdA wilden pleiten om de vereniging centraal te stellen en uit te roepen tot de nieuwe hoeksteen van de Tilburgse samenleving. Althans dat was de bedoeling.

Welk kader we daadwerkelijk gaan vaststellen en wat dit mag kosten blijft de PvdA vooralsnog onduidelijk. Ik lees bijvoorbeeld als ambitie dat we elke Tilburger in beweging moeten krijgen of behouden. Hoeveel er op dit moment bewegen, welke groepen dat meer en minder doen, in welke wijk en wat dit mag kosten lees ik niet terug. Laat staan of zicht hebben of we de huidige afspraken halen, bijvoorbeeld als het gaat om 2 uur beweegonderwijs per week in het basisonderwijs. Wethouder, hoe gaan we dan ooit bepalen of we onze belastingcenten zinvol inzetten? Een ander voorbeeld. U schrijft dat 929 kinderen via Stichting Leergeld een bijdrage voor de sportcontributie ontvangen, maar vergeet vervolgens weer te melden wat u hiermee wil. Ik neem aan dat het college ongeduldig aan het werk wil om de 4110 kinderen die in armoede leven aan het bewegen te brengen. Hoe wilt u de 3000 kinderen die geen gebruik maken bereiken en wanneer bent u tevreden?

De sportnota verschaft doorgaans meer duidelijkheid aan initiatiefnemers in de stad. Welke duidelijkheid verschaffen we bijvoorbeeld aan verenigingen in de knel zoals tennisvereniging Stobblek of wielerclub Pijnenburg? Over die laatste: Tijdens de begrotingsbehandelingen op 8 november afgelopen jaar hebben we middels een motie om duidelijkheid gevraagd. De club wacht al twee jaar. Besluit het college met deze nota dat de baan vernieuwd en uitgebreid kan worden? We moesten vooral wachten op de nota zei uw voorganger. Die nota is er nu. Beste wethouder wat kunt u de vereniging melden?

Ik kan nog wel een heel aantal verenigingen en behoeften noemen, maar volgens mij is het voldoende duidelijk dat we de Franse slag die het college in deze nota hanteert te vrijblijvend vinden. ‘Gratuit’ zeggen de Fransen geloof ik. Waarom geen uitvoeringsprogramma voor sportverenigingen aangekondigd? Dat zou recht doen aan hun centrale positie.

Ook hadden wij meer duidelijkheid verwacht van het college als het gaat om het rubbergranulaat op de Tilburgse sportvelden. We zouden op bezoek gaan, maar toch weer niet. U heeft uit de media ongetwijfeld vernomen dat het openbaar ministerie een strafzaak is begonnen tegen sportzaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede vanwege milieuvervuiling en het nalatig handelen. In het vorige debat had uw college uw hakken stevig in het rubbergranulaat gezet op ons verzoek om de velden op een verantwoorde wijze uit te faseren en geen nieuwe SBR velden meer aan te leggen. In de sportnota rept u er met geen woord over. Kunt u aangeven of u al een indicatie heeft van de te nemen maatregelen en welke kosten daarbij horen? Gelet op de strafzaak in Enschede is het verstandig om nu alvast een indicatie te maken van mogelijke saneringskosten. Gaat uw college dat doen en welk risico neemt u op in de begroting?

In de nota lezen we niets over dit soort keuzes. Kortom, onduidelijkheid troef. Als ik de uitleg van de wethouder vorige week heb gevolgd was dat een bewussie. Het college is stellig dat zij zelf de richting gaat aangeven in de uitvoeringsplannen. Hoewel de raad er dan niet meer over gaat krijgt u wel de uitvoeringsplannen in uw postvak was de toelichting. Zo doen we als raad toch mee. En meedoen is winnen. Dat klopt toch collega’s van D66 en VVD? Ik zou liever tegen mijn collega’s willen zeggen, als we als raad niet kennen winnen, moeten we zorgen dat we niet verliezen. Zonder kaders is dit document niet af. Het was aan het college om daarover na te denken. U heeft de stad laten meedenken, ruim de tijd genomen om een nota te schrijven en levert de raad vervolgens een half product. U mist een schot voor open doel. Laten we dan voor nu een pas op de plaats maken, het voorstel aanhouden en dit gelijktijdig met de uitvoeringsplannen ter besluitvorming brengen. Wat zou daarop tegen zijn? U was toch al van plan om uw uitvoeringsplannen na de begroting voor te stellen, dat betekent voor de goed ingevoerde volgers dat u de sport in Tilburg nog een jaar in sur-place zet. Een vervelend signaal voor de verenigingen die mee hebben gedaan. Zij zullen dit zeker niet als winnen ervaren.

 

De sportnota zal op 21 oktober in de gemeenteraad worden besproken en is hier te lezen: https://tilburg.notubiz.nl/document/7967317/1