Praktijkleren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Door Privé: Orkun Baytemir op 23 februari 2018
De PvdA Tilburg is met een initiatiefvoorstel gekomen waarin wij het College van B&W hebben opgeroepen om de mensen met de minste kans op een plek op de reguliere arbeidsmarkt een ontwikkelimpuls te geven. Het A&O-fonds van de sector Sociale Werkvoorziening (SBCM) heeft middelen vrijgespeeld om een vernieuwende aanpak te
introduceren. In deze aanpak staat centraal om zoveel mogelijk mensen beschikbaar te krijgen en te houden voor de regionale arbeidsmarkt. Zo meent het SBCM dat er een beweging nodig is om permanent te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dat vergt een gedragsverandering van werkzoekenden en werkenden om verantwoordelijkheid te nemen en te houden om te scholen en te
blijven (om)scholen. Het vergt echter ook een gedragsverandering van het onderwijs, van ondernemers en van de overheid om naast het eigen belang ook verbonden te zijn aan het belang van anderen om een leven lang te leren.Op donderdag 22 februari 2018 ondertekenen sociale partners, de gemeenten in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant samen met de drie SW-organisaties, de drie ROC-instellingen en SBB een scholingsakkoord waarin is vastgelegd om in 2018 minimaal 100, in 2019 minimaal 300 en in 2020 minimaal 500 mensen zonder een startkwalificatie jaarlijks te scholen. Dit leren vindt in de praktijk plaats en lerenden krijgen per onderdeel een zogeheten praktijkverklaring.
De wethouder heeft toegezegd om dit initiatief in Oost Brabant te bestuderen en te volgen om mogelijk ook van te leren. PvdA Tilburg heeft de afgelopen vier jaar meerdere voorstellen ingediend om zo op te komen voor de kwetsbare groepen op het arbeidsmarkt waar ons inziens dit college te kort in is gekomen ondanks alle moeite. De PvdA zal dan ook altijd op blijven komen voor deze groep mensen.
Privé: Orkun Baytemir

Privé: Orkun Baytemir

Ik ben een geboren Tilburger (35 jaar geleden, nog in het oude Elisabeth-ziekenhuis) en heb altijd in Tilburg zuid gewoond. Momenteel woon ik in Koningshaven/ Broekhoven. Ik ben van Turkse komaf en heb naast mijn beide ouders nog één zus en één broer. Sinds juli 2006 ben ik gelukkig getrouwd en heb inmiddels twee dochters.Mijn

Meer over Privé: Orkun Baytemir