Strijdbaar vooruit

26 maart 2018

De kiezer heeft gesproken. De Partij van de Arbeid heeft in Tilburg een verlies geleden en een uitslag behaald die in lijn is met de landelijke verkiezingen een jaar geleden. Een kleine vierduizend Tilburgers gaven hun vertrouwen aan onze partij en mij als lijsttrekker. Ik wil hierbij alle stemmers, leden en vrijwilligers bedanken voor hun vertrouwen, inzet en steun.

Hans Smolders is als grote winnaar uit de bus gekomen en er is zilver voor D66. Het is aan de grootste partijen om het initiatief te nemen en de stad vooruit te brengen. Mijn collega Bea Mieris en mijzelf passen op dit moment bescheidenheid en de komende periode gaan we samen met u de uitslag analyseren.

De afgelopen vier jaar hebben we voor het eerst sinds lange tijd plaats genomen in de oppositie. Het coalitieakkoord dat tussen D66, GL, SP en CDA werd gesloten was een fundament waar wij ons aanvankelijk goed in konden vinden, maar waarbij we onszelf de opdracht gaven het stuur van de coalitie naar links te trekken en het college een socialere koers te laten varen. Dat hebben we als geen enkele andere partij zo actief en constructief gedaan. Toen ik anderhalf jaar geleden fractievoorzitter werd hebben we als fractie besloten het perspectief te wijzigen. De agenda van het college van B&W was niet meer leidend. We volgden een eigen koers en organiseerden onze fractievergaderingen in Stokhasselt. Voor mij een logisch besluit omdat ik vind dat de sociaal-democratie daar moet zijn waar je de grootste impact kunt hebben op het bestaan van Tilburgers. Ons politiek handelen richten op de bewoners en organisaties die de wijken en mensen in Tilburg sterker maken. Een politieke weg die wellicht meer energie en tijd kost, maar duurzaam is en meer input en resultaat oplevert.

Wij kiezen niet voor slooppolitiek, maar altijd voor bouwpolitiek. Voor de verbinding en niet de uitsluiting. Voor een brede volkspartij, waarbij iedereen mee kan doen, en niet voor een deelbelang of one issue. Tijdens de verkiezingen hebben we gemerkt dat ons ijver voor een ruimhartig sociaal beleid werd omarmd en herkend door vrijwel eenieder die onze gesloten gemeenteraad van binnenuit volgt. Door bijvoorbeeld ons initiatiefvoorstel voor de invoering van publieke banen krijgen langdurige bijstandsgerechtigden eindelijk meer perspectief. We hebben de inhoud van de debatten ook naar links weten te trekken: bijvoorbeeld door aandacht te richten op kinderen die in armoede opgroeien en met een lege maag onderwijs volgen. Helaas hebben de kiezers ons voor deze inspanningen niet beloond en zoals het cliché luidt: “de kiezer heeft altijd gelijk”.

We zijn een landelijke partij met lokale wortels. In goede en in slechte tijden. De opdracht die wat mij betreft voor ons ligt is om de rug weer te rechten en de PvdA in Tilburg herkenbaar naar buiten uit te dragen. Inhoudelijk koers te houden en door te zetten. Juist in tijden met sterke tegenwind. Solidariteit, gelijke kansen, bestaanszekerheid en duurzaamheid zijn geen achterhaalde begrippen. Ze zijn actueler dan ooit. De verkiezingsuitslag laat dat zien. De komende dagen, weken en jaren gaan we met elkaar bouwen aan onze partij en een sterkere binding met onze inwoners. Politiek van onderop. Doe jij mee? We hebben nu alle hoofden en handen nodig!

Yusuf Celik

Lijsttrekker PvdA Tilburg