Door Yusuf Celik op 2 augustus 2016

Tilburg krijgt eigen klimaatplan

groene stad2In navolging van de klimaattop in Parijs en het initiatiefvoorstel van Samsom/Klaver in de Tweede Kamer krijgt Tilburg haar eigen klimaatplan. De PvdA Tilburg heeft met een nipte meerderheid de handen op elkaar gekregen voor de motie die tijdens de bespreking van de perspectiefnota in de gemeenteraad is ingediend. Initiatiefnemers Yusuf Celik (PvdA) en Martin de Wolf (GL) noemen de op te stellen verordening “de groene stap voorwaarts” voor Tilburg. “Met het nieuwe klimaatplan stappen we af van de vrijblijvendheid van onze huidige klimaatbeleid” aldus gemeenteraadslid Yusuf Celik.

Het voorstel, dat kon rekenen op steun van D66 en SP, roept het college van B&W op om voorbereidingen te treffen voor een lokale klimaatverordening, waarin jaarlijks een klimaatbegroting is opgenomen met doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De verordening en maatregelen die in het klimaatplan worden uitgewerkt moeten leiden tot minder luchtverontreiniging, een snellere transitie naar duurzame energie en een besparing op energie waarvan de Tilburger in zijn portemonnee moet gaan profiteren.

Lees hier de aangenomen motie: klimaatplanTilburg

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik