Aangenomen! PvdA Tilburg stelt een zelfbewoningsplicht voor tegen huisjesmelkers

Door Bea Mieris op 21 november 2019
  1. Het PvdA voorstel zelfbewoningsplicht tegen huisjesmelkers kreeg tijdens de begrotingsbehandeling een meerderheid. Met dat voorstel roep ik het college op om in navolging van enkele grote steden een zelfbewoningsplicht in te voeren.

Met name voor huishoudens met lage middeninkomens is het moeilijk om in een stad met een krappe woningmarkt een betaalbare woning te vinden. Het tekort aan betaalbare woningen neemt toe door huisjesmelkers die woningen opkopen en doorverhuren tegen hoge huren.

Voor de PvdA zijn woningen geen beleggingsobject waar geld mee te verdienen valt. We willen een eerlijke woningmarkt waar huishoudens met lage middeninkomens ook kans maken op een woning.

Lees het amendement via hier: Amendement zelfbewoningsplicht tegen huisjesmelkers

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris