Door Yusuf Celik op 1 oktober 2020

Debat met burgemeester over supportersevent Willem II Olympiaplein

We hebben allemaal de beelden gezien van de Willem II-supporters op het Olympiaplein. De gemeenteraad hield op maandag 28 september een interpellatiedebat met burgemeester Weterings om opheldering te vragen over deze situatie. Yusuf voerde daar namens de PvdA het woord. Lees hier de spreektekst voor zijn inbreng:

“We zitten midden in de tweede coronagolf. Het aantal besmettingen loopt op tot recordhoogten. We houden ons hart vast voor wat er mogelijk gaat komen. Een crisis bestrijden vraagt veel van ons allen, maar ook van u als burgemeester.

Iedereen moet offers brengen. Oma en opa niet meer kunnen knuffelen, niet naar buiten kunnen, afstand houden, schoollessen koste wat het kost door laten gaan, dubbele diensten draaien, piketdienst hebben, onbeschermd corona patiënten verzorgen, naar voren stappen wanneer anderen terugdeinzen. Onze leraren, politie agenten, toezichthouders en hulpverleners riskeren elke dag hun gezondheid om de crisis te lijf te gaan en onze inwoners te helpen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Het leek er afgelopen week op of onze burgemeester dat was vergeten. Hoe kon er toestemming worden verleend voor een pleinfeest? Kon vooraf de inschatting niet worden gemaakt hoe schadelijk dit kan zijn voor de volksgezondheid en het gezag in het algemeen? Het gezag dat al een ernstige knauw had gekregen met de minister van Justitie Grapperhaus die het niet te nauw nam met de coronaregels en vervolgens ook nog eens een loopje nam met de werkelijkheid.

Politieagenten, toezichthouders en veiligheidscoördinatoren ondervinden als eerste last van het  toenemende cynisme en regelmoeheid. Heeft u de afgelopen dagen al met politie agenten en zorgverleners op de werkvloer gesproken? Wat vonden zij van het feit dat u een vergunning heeft verleend? Hoe bent u van plan het vertrouwen van onze politie agenten, toezichthouders en hulpverleners terug te winnen? Kunt u nog wel met gezag uw functie uitoefenen? Kunt u zich voorstellen dat juist deze mensen, de mensen die in de frontlinie werken, het toestaan van een pleinfeest als een dolksteek in de rug ervaren? Dat zij boos en teleurgesteld zijn? Dat zij van u willen dat u uw verantwoordelijkheid erkent als vergunningverlener. Dat zij nog bozer en teleurgesteld geraken als u zegt dat u het alleen betreurd dat de beelden naar buiten kwamen en dat dit gegeven een onvoorzien effect had. Welk gebaar maakt u naar hen als aanvulling op uw excuses vandaag in de gemeenteraad?

Eens dat u het heeft over  individuele verantwoordelijkheid van supporters, maar wie geeft dan ook toestemming voor een event voor 800 mensen en faciliteert dat dit überhaupt kan plaatsvinden? In coronatijd. Is het toestaan niet juist het belonen van slecht gedrag geweest? Daar gaat in ieder geval een heel slecht signaal van uit. Misschien ook wel met een aanzuigende werking van supporters die anders thuis waren gebleven. Heeft u daar zicht op gehad? En als u het dan faciliteert en vooraf zegt dat u gaat handhaven, waarom heeft u dan niet doorgezet op het moment dat u ziet dat de regels niet worden nageleefd? U had de ME achter de hand. Uw handelen lijkt ons volledig in strijd te staan met artikel 2.1 lid 3 van de noodverordening. Hoe ziet u dat?

En Waarom lijkt u een loopje met de werkelijkheid te nemen door op de avond van het event, terwijl iedereen in Nederland ziet dat regels niet worden gehandhaafd de wereld laat ingaan dat mensen keurig hun handen ontsmetten. Hoe kan dit gebeuren?

Dan de berichtgevingen over de afgelopen dagen. In uw reactie in de media overweegt u het betaalde voetbal te verbieden. U vraagt zich af of er wel doorgespeeld kan worden als blijkt dat (een deel van) de voetbalsupporters zich moeilijk aan de coronaregels kunnen houden. Op basis waarvan doet u deze uitspraak? Is dit een serieus voornemen van u? Het incident afgelopen donderdag vond plaats buiten een voetbalstadion. Mensen met een stadionverbod konden zich daar vrij verzamelen. Welk verband ziet u met het gedrag van supporters in het stadion? Heeft u dat tijdens de eerste competitiewedstijd gemerkt? Waarom lijkt u hiermee mensen te straffen die zich wel keurig aan de regels houden? Ook lijkt u in de berichtgeving aan te geven supporters geen centimeter ruimte meer te willen geven. Hoe realistisch is dat? Is het hebben van ingangen naar supportersgroepen juist niet belangrijk om de-escalerend te kunnen handelen? Klopt het dat u in de voorbereiding geen contact heeft gezocht met de hooliganmanager bij Willem II?

Burgemeesters onder corona opereren in oorlogstijd. Door de superieuren uit Den Haag zonder voldoende rantsoen en hulptroepen alleen achtergelaten in niemandsland. We hebben gezien hoe zeer het kabinet de verantwoordelijkheid voor besluiten van zich afduwt richting veiligheidsregio’s. Die elk ook weer hun eigen regels en voorwaarden vaststellen. Is Nederland niet te klein om zoveel belangrijke besluiten voor de volksgezondheid over de schutting te keilen? Bij de burgemeesters op hun bordje. In de ene gemeente mag dit terwijl in de andere gemeente verboden is. De Kermis in Tilburg mag wel, die in Goirle niet, Udenhout niet, Den Bosch wel. 330 coronaboetes uitgedeeld in Tilburg en 0 in Waalwijk. Volledige willekeur. Waarom bij de een wel en bij de andere niet? Zijn de regels dan nog wel uit te leggen richting bewoners in de regio, maar ook richting uw collega bestuurders die namens de veiligheidsregio de keuzes uit Tilburg in hun gemeenteraad moeten verdedigen. En dat gedurende de periode van zeven maanden. Die aanhoudende onduidelijkheid, dat doet iets met het draagvlak. Dit incident zien wij dan ook als een symptoom van het falend kabinetsbeleid om de crisis te beteugelen. Hoe ziet u de burgemeester dat?

De VVD was in Amsterdam in het debat over Black Lives Matters en burgemeester Halsema er als de kippen bij om een motie van wantrouwen uit de binnenzak te trekken. Ook opportunist Klaas Dijkhoff vond dit geen geslaagd experiment. Vond u dit zelf ook een experiment? Zo niet, wat was het dan wel? Zulk groot opportunisme past ons niet. Wij zullen geduldig de verdere beantwoording van de burgemeester afwachten en op basis daarvan handelen. Wij verwachten in ieder geval dat de burgemeester zijn excuses betuigd aan onze inwoners en aan de helden die onze stad draaiende houden.

Foto bij bericht: Toby de Kort via Omroep Brabant

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik