Help Tilburgerse gezinnen met eenmalig crisistegoed

Door Yusuf Celik op 25 april 2020

Onze fractie heeft artikel 40-vragen gesteld, om het college op te roepen een crisistegoed van 1000eu uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Wil je meer weten over het idee en de aanleiding hiervoor? Lees hier de tekst:

“Geacht college,

 

De Coronacrisis treft de meest kwetsbaren het hardst in de samenleving. Zelfs de sterke schouders van ondernemers worden zwaar geraakt. Het kabinet benadrukt dat we alleen samen de crisis te lijf moeten gaan. De PvdA Tilburg is het daar hartgrondig mee eens. Een dag na de oproep van Lokaal Tilburg, CDA, VVD en D66 om ondernemers als allereerst te helpen vraagt de PvdA Tilburg het college van Tilburg om vaart te maken, maar ook om slimme maatregelen te nemen en dit altijd in balans te doen zodat we niemand in de kou laten staan. De PvdA Tilburg stelt voor een crisistegoed te verstrekken.

 

Inspiratie om elkaar te helpen in burgerinitiatief

Geïnspireerd door het initiatief van Tilburger Jordy Sweep met WeCareNL, waarbij de horeca wordt ondersteund met het doneren van horecabonnen aan zorgmedewerkers, stellen de sociaal-democraten voor om kwetsbare Tilburgers een eenmalig tegoed a 1000 euro te verstrekken welk besteed dient te worden bij een in Tilburg gevestigde bedrijf of instelling. Als overheid staan we dan schouder aan schouder met het burgerinitiatief. Het mes snijdt immers aan twee kanten. Lokale bedrijven en de economie krijgt een impuls en we bieden concrete en directe bijstand aan gezinnen met een laag inkomen.

 

Lokale ondernemers steunen

Ondernemers in het midden en kleinbedrijf hebben het zwaar. Geen klanten, geen omzet, geen brood op de plank. De landelijke overheid heeft een steunpakket opgesteld die de eerste nood zou moeten ledigen. De PvdA Tilburg vindt dat we lokaal ook steentje zouden moeten bijdragen en de consumptie moeten aanjagen. We zijn een vermogende gemeente. Als een deel van de gemeenteraad in Tilburg onlangs nog kan dromen over een windpark op zee van 200 miljoen euro, dan moeten we in crisistijd zeker de portemonnee kunnen trekken. Voorwaarde voor de PvdA is dan wel dat we het tegoed ook lokaal besteden.

 

Impact op gezinnen met lage inkomens

Onderzoekers en economen van de Universiteit van Tilburg concluderen in een internationaal onderzoek dat lage inkomens het meest lijden onder de coronacrisis. De uitkomsten laten zien dat hoogopgeleide werknemers meer tijd thuis werken, terwijl lager opgeleiden over het algemeen minder uren werken of zelfs hun baan verliezen. Onderzoekers bevelen in dit kader aan om hun situatie de komende maanden goed in de gaten te houden. De PvdA roept het college op dit te doen, maar ook direct hulp te bieden in de vorm van een crisistegoed. Met betrekking tot de langdurige werklozen in Tilburg heeft de PvdA Tilburg eind vorig jaar haar zorgen geuit over het verlagen van de individuele inkomenstoeslag en de voorgestelde korting op de bijdrage van de ziektekosten voor mensen in de bijstand. Deze bezuiniging is niet alleen een slecht idee, maar komt nu ook op een zeer ongelukkig moment.

 

Wie komen voor de 1000 euro in aanmerking?

De PvdA Tilburg stelt voor om het crisistegoed toe te kennen aan huishoudens met een gezinsinkomen tot 130% van het een minimum inkomen. Vergelijkbaar met de Meedoen-regeling, waar naar schatting 20.000 Tilburgers jaarlijks een beroep op doen. De Meedoen-regeling is door de jaren erg effectief en efficiënt gebleken om Tilburger te stimuleren om mee te kunnen blijven doen. Met het tegoed kun je naar de kapper, de slager, bakker of de fietsenmaker, maar wellicht ook je huur mee betalen. Wat de PvdA betreft is het college vrij om zelf de vorm te kiezen. Dat kan in het opplussen van de Meedoen-regeling, met vouchers of een dienstencheque. De PvdA Tilburg vraagt het college het volgende;

 

  • Deelt u de zorgen van de PvdA Tilburg als het gaat om onze lokale ondernemers en de huishoudens met een laag inkomen?

 

  • Bent u bereid om binnen afzienbare tijd een eenmalige crisistegoed a 1000 euro, zoals hierboven beschreven, te verstrekken?”
Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik